Afsluitmoment educatieve gidsen Provinciaal Natuurcentrum (PNC)

Op donderdag 12 november 2015 was er het jaarlijkse afsluitmoment voor de educatieve gidsen van het PNC.
De groep vrijwilligers bracht een bezoek aan de vzw De Winning, Sint-Ferdinandstraat 1 in Lummen.

Gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove ging even langs bij de aanvang.
's Avonds moest hij zijn beleidsverklaring doen in de provincieraad.

"Ik ben blij een beroep te kunnen blijven doen op jullie als vrijwilliger", aldus Ludwig Vandenhove. "Het is trouwens steeds moeilijker om in deze tijden van toenemend individualisme vrijwilligers te vinden.

Ik blijf als gedeputeerde inzetten op Natuur- en Milieueducatie (NME) en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). En daarvoor heb ik jullie nodig.

In mijn beleidsverklaring zitten heel wat klemtonen voor de PNC-werking: de doorstart van het Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC), 25 jaar Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA)-werking, de verderzetting van Milieuzorg op School (MOS)-werking met klimaatsubsidies en de Limburgs Natuur- en Milieueducatief Netwerk (LIMNET)-werking, de verderzetting van de bijencampagne in 2016 en het trachten anders aan te pakken van  de eikenprocessierups. Hierin zitten tevens heel wat elementen die rechtsreeks verband houden met jullie gidsopdrachten: de verdere uitbouw van de site Craenevenne, er komt een nieuw bezoekerscentrum in het provinciaal domein Nieuwenhoven en er is het nieuw project klimaatexcursie voor scholen en de inzet van jullie als klimaatgidsen voor de gemeenten en het middenveld.

Kortom, we hebben jullie als gidsen meer dan nodig om onze Natuur- en Milieueductaie (NME)-projecten tot een goede uitvoering te brengen.

Enkelen onder jullie werden het afgelopen jaar ook bij de bijsturing van educatieve projecten betrokken en we willen hier in de toekomst nog meer gebruik van maken.

Ik ben het afgelopen jaar vaak aangesproken door een aantal van jullie over het personeelstekort bij het PNC.
Inmiddels is dit grotendeels opgelost.
Gezien de afslanking van de provincies heb ik ervoor geopteerd om zoveel mogelijk personeelseden van de persoonsgebonden aangelegenheden over te hevelen naar de grondgebonden aangelegenheden. Met andere woorden, de werking van  de diensten zo goed mogelijk continueren maximaal rekening houdende met de mogelijke menselijke en sociale aspecten bij het personeel. 
Een aantal van deze mensen zijn hier aanwezig.

Een volgende activiteit waar we elkaar ongetwijfeld zullen ontmoeten, is de interprovinciale LIMNET-Contactdag op donderdag 26 november 2015 aan de Universiteit Hasselt."

 

Foto's: Johan Lambrix & Liliane Van Engeland

Zie www.dewinning.be en www.pnc.be.

Zie onder andere Jaarvergadering Educatieve Gidsen PNC van 06-03-2015 en Afsluiting gidsenjaar Provinciaal Natuurcentrum (PNC) van 05-11-2014 op deze website.