Agentschap Natuur en Bos (ANB): steeds minder middelen

“De Vlaamse overheid blijft besparen op eigen personeel en besteedt steeds meer opdrachten uit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Zo dreigen zelfs een aantal basistaken niet meer langer en zeker niet goed uitgevoerd te kunnen worden.

Nemen we nu het Agentschap Natuur en Bos (ANB).
Ik stelde een schriftelijke parlementaire vraag aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over de evolutie van het aantal personeelsleden en de uitbestede taken aan private firma’s.

Wat blijkt?
Steeds minder eigen personeel en steeds meer middelen, die naar de privé sector gaan.
Het aantal personeelsleden is op 5 jaar tijd met bijna 10 procent (-9,4%) afgenomen.
Het totaal aan uitbestede taken nam sterk toe tussen 2015-2017 en 2018-2020.

Hoe kan de overheid op die manier nog know how opbouwen?

Hieronder vindt u de perstekst, de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir.

Bij het antwoord zijn ook verschillende bijlagen meegestuurd. 

Bijlage 1, de evolutie van de personeelsleden, kan u hier bekijken. 

Bijlage 2, het overzicht Algemene Uitgavenbegroting 2015,2016 en 2017, kan u hier bekijken. 

Bijlage 3, het overzicht Algemene Uitgavenbegroting 2018, 2019 en 2020, kan u hier bekijken. 

Bijlage 4, het overzicht Mina 2015, 2016 en 2017,kan u hier bekijken. 

Bijlage 5, het overzicht Mina 2018, 2019 en 2020, kan u hier bekijken.

Bijlage 6, het personeelsplan kan u hier bekijken.

De overkoepelde tabel met alle gegevens vindt u hier.

  • Foto's: natuurenbos.be.