AGOST: de financiële ondergang van Sint-Truiden!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

“Als sp.a/Lijst Burgemeester de stad mee bestuurt na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 willen wij een kleiner, afgeslankt autonoom gemeentebedrijf.”, zeggen schepen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) wordt de financiële ondergang van de stad Sint-Truiden. Bovendien stellen wij ons vragen bij de functie van directeur Bart Lammens: werkt hij voor de Koninklijke Sint-Truiden Voetbalvereniging (KSTVV) of voor het AGOST?
Alleszins gaat het in beide gevallen niet goed.
Is hij de man, die moet zorgen dat Roland Duchatelet zijn invloed en macht behoudt in Sint-Truiden?

Wat zijn de feiten?
- Tot eind juli 2012 heeft de stad Sint-Truiden al voor 12 252 734,00 EUR leningen gewaarborgd voor het AGOST. Met andere woorden, als het AGOST deze niet kan terugbetalen, moet de stad Sint-Truiden ervoor opdraaien.
- Er zijn (tot 19 juli 2012) al voor 955 555,35,00 EUR ontwerp- en architectkosten gemaakt zonder dat er 2 bakstenen op mekaar gelegd zijn.

Sp.a/Lijst Burgemeester heeft sedert april 2011, samen met de privé-beheerders op één na,  ontslag genomen uit de bestuursorganen van AGOST. CD&V en Open VLD zijn dus alleen verantwoordelijk voor het debacle van AGOST.

Deze cijfers spreken voor zich.
Als stad Sint-Truiden doen wij er alles aan om onze schuldpositie te beheersen en zelfs af te bouwen, terwijl het AGOST net het omgekeerde doet.
Ter vergelijking: de buitengewone dienst van de stad Sint-Truiden bedroeg de laatste 3 jaar respectievelijk 6 883 621,00 EUR (2008), 7 488 118,00 EUR (2009) en 6 367 694,00 EUR (2010) (cijfers van de jaarlijkse rekeningen).
Reken hier nog de onzekerheid op de financiële markten bij, waardoor gemeenten en steden het steeds moeilijker zullen hebben om leningen te kunnen aangaan.
Dit geldt zowel voor de te betalen rente, als voor de terugbetalingstermijnen, die korter dreigen te worden.

Tot nu toe hebben we alleen maar grote plannen gezien van het AGOST, nog geen enkele concrete realisatie.
Er zijn nog geen 2 bakstenen op mekaar gelegd.
Het mooiste voorbeeld hiervan zijn de grote verklaringen van schepen en voorzitter Roland Duchatelet voor een grote cluster van vleesbedrijven op het industrieterrein in Brustem in de plaats van het huidige slachthuis aan de Speelhoflaan.
Na nog maar eens een studie heeft hij zijn irrealistische plannen laten varen.
Zelfs een privé-bedrijf (Tenneco Automotive Europe), waar AGOST niets mee te maken heeft, gingen Veerle Heeren en Roland Duchatelet verhuizen naar het industrieterrein van Brustem, terwijl we er als politici in Sint-Truiden precies alles moeten aan doen om dat bedrijf in Sint-Truiden op die locatie te houden.

En dan is er de weinig doorzichtige manier waarop het AGOST werkt.
AGOST maakt plannen, die helemaal niet concreet zijn en waarbij zelfs partners vermeld worden, die van niets weten of die helemaal nog niets formeel ondertekend hebben. Het eerste geldt bijvoorbeeld voor ‘Een stedelijk intercultureel en -religieus rehabilitatieproject voor Sint-Truiden’, waarin de gebouwen van zowel de Eerwaarde Zusters Ursulinen, als de Eerwaarde Paters Minderbroeders vermeld worden hoewel beide kloosterordes formeel van niets weten.
Het tweede geldt voor het project rond het station, waar de VZW Katholiek Basisonderwijs van Sint-Truiden (KABOST) helemaal nog niets formeel ondertekend heeft dat zij daar een school gaan bouwen en voor heel wat actoren van de zogenaamde welzijnscampus.
Instrumenten als AGOST ontsnappen grotendeels aan de democratische controle van de gemeenteraad en hollen de bevoegdheden van schepenen en burgemeester uit.
Het mooiste voorbeeld is de geplande bouw van een sporthal door het AGOST op de veemarktterreinen.
Voor sp.a/Lijst Burgemeester is dat een taak en een verantwoordelijkheid van de stad.

Als sp.a/Lijst Burgemeester hebben wij op zich niets tegen een autonoom gemeentebedrijf, maar de activiteiten ervan moeten zich beperken tot projecten waar de privé niet geneigd is om onmiddellijk zelf of alleen initiatieven te nemen.
Het woningbouwproject Rochendaal is in die zin een goed project.

Een autonoom gemeentebedrijf mag geen alternatief gemeente- of stadsbestuur worden, wat CD&V en Open VLD ervan gemaakt hebben.
Op die manier trachten zij de normale decretale bevoegdheden van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen in te perken. Zo ontsnapt het AGOST grotendeels aan de democratische controle van de gemeenteraad en wordt bevoegdheden van de schepenen en de burgemeester uitgehold.

En nog dit: Autonome gemeentebedrijven zijn tevens een fiscaal instrument, waarbij Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) kan afgetrokken worden. Met andere woorden, inkomsten, die inmiddels de federale overheid derft. En wie draait daarvoor op? Juist alle Belgische belastingsbetalers, dus ook de Sint-Truidense.
Hoelang gaat het nog duren vooraleer deze maatregel onder de ingrepen van de federale regering gaat vallen als er weer eens moet bespaard worden?”

Zie onder andere ook de tekst ‘Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) blijft een financieel drama voor Sint-Truiden!’ van 21 maart 2012 op deze website.