Agressie wekt agressie op

“Agressie wekt agressie op: ik blijf daarvan overtuigd.”, zegt burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken Ludwig Vandenhove.
“In een (lokaal) veiligheidsbeleid moet hier rekening mee gehouden worden.”

Het meest recente voorbeeld betreft de Bompad-party, die op zaterdag 10 november 2012 heeft plaatsgevonden op de voormalige militaire basis in Brustem, Lichtenberglaan 27.

“De organisator, de Chirojongens Ridders van Maria (RVM) Sint-Marten, had een private firma ingeschakeld opdat alles in goede banen zou geleid worden. Deze firma had ook gevraagd of ik als burgemeester toelating wou geven ‘voor de sporadische oppervlakkige controle van kledij en handbagage van het publiek.’”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik ben niet op deze vraag ingegaan, omdat ik van mening ben dat het fouilleren van personen niet thuishoort op een fuif, die precies georganiseerd wordt door een lokale chiro om iets te verdienen om de werking mogelijk te maken. Bovendien hou je echte heethoofden hiermee niet buiten, integendeel ze worden hiermee nog extra ‘opgehitst’.

We moeten er alles aan doen om de veiligheid te garanderen, ook op fuiven, maar naast het inschakelen van mensen en middelen - politie, eventueel aangevuld met private beveiligingsfirma’s - moeten we blijven vertrekken van een basisfilosofie.
Misschien klinkt dit voor sommigen oubollig, maar bij een chirofuif ga ik er per definitie van uit dat jongeren hier naartoe gaan om zich te amuseren en om te vieren, niet om te vechten en/of andere vormen van agressie te plegen. En diegenen, die dat dan toch doen - een minderheid - hou je niet buiten met ze af te tasten.”

Er is tijdens de Bompad-party niets noemenswaardig gebeurd.

“Ik heb aan de organisatoren van de ‘Après ski party’ op de Grote Markt van Sint-Truiden op woensdag 26 december 2012 dezelfde raad gegeven.

Niemand kan mij van mijn idee afbrengen: agressie wekt agressie op!”, besluit Ludwig Vandenhove.

Zie onder andere de teksten ‘Jongeren moeten kunnen blijven fuiven!’ van 10 oktober 2012 en ‘Van de nood een deugd maken’ van 26 oktober 2012 op deze website.