Akkoord met sp.a-fractie

U zal op mijn website regelmatig (pers)teksten kunnen lezen van de sp.a-fractie en/of andere sp.a-mandatarissen. Na 18 jaar burgemeester zal ik (zeker) het eerste jaar geen tussenkomsten in de gemeenteraad doen.

Ja, ik ben een politicus, die nog principes heeft. Eén van de ongeschreven regels in de politiek, waaraan de jongere generatie zich weliswaar niet (altijd) houdt, is dat je na jaren uitvoerend mandaat (bijvoorbeeld (Eerste) minister, burgemeester, etc.) een bepaalde tijd onthoudt van commentaar. Ik ben van plan, ondanks mijn temperament, om mij hieraan te houden.

Ik ga zetelen in de gemeenteraad, omdat ik mij verkiesbaar gesteld heb en mijn kiezers niet wil ontgoochelen. Daarenboven wil ik bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw ten dienste van mijn partij staan als ze denken mij nodig te hebben.

Maar dit wil niet zeggen dat ik mijn gedacht niet zal zeggen binnen de fractie en ook regelmatig teksten of standpunten op deze website zal publiceren. En wat dat betreft, hou ik mij eveneens aan een (oude) regel in de politiek en in feite in elke organisatie of vereniging: uw gedacht intern zeggen en verdedigen, maar eens een standpunt bepaald daar sowieso allemaal gaan achterstaan. Ik heb ze het altijd zo geleerd en ik zou inconsequent zijn indien ik hier nu zelf niet naar zou handelen nu ikzelf de leiding van de sp.a in Sint-Truiden niet meer in handen heb.

Wij zitten nu als sp.a in Sint-Truiden na 18 jaar opnieuw in de oppositie. Voor mij betekent dit het beleid kritisch beoordelen en zelf zoveel mogelijk voorstellen doen.

Geen oppositie om de oppositie, maar de zaken duidelijk benoemen. Is dit negatief? Neen, dit is de taak van de oppositie en een democratie kan maar werken met een meerderheid en een oppositie. Daarom heb ik ook nooit geloofd in afspiegelingscolleges. Bovendien horen mensen niet graag de waarheid en in onze steeds meer individualistische en op media en perceptie gebaseerde maatschappij wordt dit al snel afgedaan als negatief.

De ambitie is duidelijk: ervoor zorgen dat sp.a binnen 6 jaar opnieuw deel uitmaakt van de bestuursmeerderheid in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de perstekst, die de sp.a-fractie opgesteld heeft naar aanleiding van de eerste ‘aanstellingen’ van de CD&V en Open VLD.   

Perstekst: kerstcadeaus in Sint-Truiden

Vader van CD&V-kandidaat wordt coördinator onthaal & administratie op het OCMW maar had onvoldoende op de selectieproeven.
Open Vld-gemeenteraadskandidaat wordt Tru d’or manager zonder externe selectieprocedure.

Ach Kerstmis,

Wat een mooie periode. Pakjes kopen, de boom zetten en zorgen voor elkaars naasten… CD&V en Open Vld zijn nog niet aan het bewind maar in de geest van dit gezellige feest zorgen ze alvast erg goed voor hun naasten. En sp.a zet er een kerstboompje over op…

Witte rook uit de blauwe schouw van Trud’or. Na een uitgebreide, interne selectieprocedure kwam Eline Laffut, 14 op de Open Vld-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen,  tevoorschijn als geknipte opvolger van Peter Onkelinx, manager van Tru d’or en ook nog even Open Vld-kandidaat.  Zij kreeg het vertrouwen van de middenstandsorganisatie en zal de komende jaren instaan voor de promotie van de middenstand en zal daarvoor heel wat middelen van stad en middenstand ter beschikking krijgen. Wij hopen dat zij Tru d’or kan uitbouwen tot een echte middenstandsorganisatie die werkt voor àlle zelfstandigen en tegelijkertijd de andere Truienaren mee in de boot neemt
Wij hopen voor haar en voor Sint-Truiden het beste, maar hoewel Eline zeker alle kansen moet krijgen doet de manier van aanstelling alvast menig wenkbrauwen fronsen. 
Trud’or wordt nu al door velen gezien als een evenementenbureau waar Open Vld-schepen Pascal Vossius zichzelf mee in the picture kan plaatsen. Dat is spijtig want erg veel evenementen van Trud’or zijn, hoewel ze niet binnen de gestelde opdracht passen, wél een verrijking voor de stad (bijvoorbeeld de après-ski van 26 december). 
Als schepen had Pascal Vossius elke zweem van belangenvermenging kunnen vermijden door deze selectieprocedure uit handen te geven en een extern selectiebureau in te schakelen. In plaats daarvan werd er gekozen voor een grondige maar desalniettemin arbitraire procedureEen extern selectiebureau met objectieve criteria kon alle twijfel wegnemen. Als Eline Laffut echt de sterkste kandidaat is (wat wij heel goed mogelijk achten), dan had zij deze klip met brio genomen. Nu werd er en petit comité beslist en blijft er toch steeds een air van partijdigheid hangen. Dat is spijtig voor zowel Trud’or als voor Eline Laffut zelf.  Het kan nochtans anders. 

Op het OCMW bijvoorbeeld…

Op het OCMW werd  beslist om voor de functie van “coördinator voor onthaal & administratie” het extern selectiebureau USG te raadplegen. Op die manier zou de beste kandidaat boven komen drijven, een mooi principe. Lovenswaardig zelfs. Twee kandidaten melden zich en doen mee aan de proeven.  Bureau USG wikt en weegt. De twee kandidaten halen een onvoldoende. Groot was onze verbazing toen bleek dat niet verder werd gezocht en ook een alternatieve oplossing aangereikt door de eigen dienst niet werd gevolgd. 

OCMW-voorzitter Pascy Monette koos uiteindelijk voor de kandidaat die het zwakste  presteerde.

Hoe viel dat te rijmen met zijn opzet van het inschakelen van een selectiebureau?  

Zou het kunnen dat de kandidaat, vader van één van de jongste kandidaten op de CD&V-lijst, hulp van de kerstvrouw heeft gekregen?

sp.a Sint-Truiden hoopt constructief aan oppositie te doen. Wij zullen steunen waar het kan, maar zijn kritisch als het moet. Spijtig genoeg moet het nu al.  

Feestelijke groeten, 

Filip Moers en Gert Stas, sp.a Sint-Truiden