Akkoord met UNIZO-Limburg

“Groene Delle zouden we vandaag niet meer doen”, zei directeur van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)-Limburg Bart Lodewyckx op vrijdag 10 juli 2020 in een interview in Het Belang van Limburg op vrijdag 10 juli 2020. (1)

“Uiteraard ben ik het eens met hem wat dat specifieke dossier betreft, maar zeker zo belangrijk vind ik zijn oproep om systematisch overleg te organiseren tussen de sociaal-economische groepen en de natuur- en milieubeweging. Het zou het wellicht voor de politiek dan ook éénvoudiger maken bij welbepaalde dossiers”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Natuurlijk moeten er bij bepaalde projecten principiële standpunten ingenomen worden, maar permanent overleg en praten kunnen veel oplossen.

Het is belangrijk dat we in Limburg, maar zeker ook in Vlaanderen, volop inspelen op de opportuniteiten van de Green Deal van de Europese Unie (EU).
Limburg is de groenste provincie van Vlaanderen, laten we dat als een voordeel zien in plaats van als een nadeel.
Als we verstandiger met de ruimte omspringen, is er voldoende plaats voor alle economische activiteiten en blijft het goed wonen in Limburg.
Vlaanderen en Limburg moeten veel offensiever omgaan met de Green Deal.

In 2018 heb ik als toenmalig Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur al positief gereageerd op een gelijkaardige oproep van UNIZO-Limburg. (2) Maar inmiddels is er nog niets gebeurd.
Toen stelde ik al een aantal randvoorwaarden, waaraan dat overleg zou moeten voldoen.
Vandaag gelden die nog steeds: welke rol spelen de overheid en de politiek in dit overleg?, valt het overleg samen met het sociaal -economisch overleg of komt er een aparte structuur?, wat vinden de andere sociale partners van dit voorstel van UNIZO? en de gesprekken moeten handelen over globale en integrale beleidslijnen, niet over individuele dossiers.

Ja, ik ben dus pro een Limburgs ‘economisch, ecologisch overleg’.”