Alle hens aan dek!

“De sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers en de sluitingen en/of afdankingen bij heel wat andere Limburgse bedrijven verplicht ons om geen enkele inspanning onbenut te laten om zoveel mogelijk getroffenen zo snel mogelijk een andere tewerkstelling te bezorgen.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Alle beetjes helpen.
Dat is de reden waarom ik als beleidsverantwoordelijke voor het Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) het initiatief genomen heb om aan de poorten van Ford Genk en de toeleveranciers folders te laten uitdelen voor de opendeurdag van zaterdag 23 maart 2013 van het PLOT.
In de veiligheidssector zitten er ongetwijfeld een aantal mogelijkheden voor de ex-Ford-werknemers.”

Hieronder vindt u het volledige persbericht.

PROVINCIE LIMBURG EN STAD GENK GAAN SAMEN VOOR INVULLING POLITIEJOBS

Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) en de stad Genk slaan de handen in elkaar en werken samen aan een strategie die tot doel heeft zoveel mogelijke Limburgse en Genkse werklozen en met werkloosheid bedreigden te laten instromen in de 1.500  jobs die bij de politie vacant komen. 
“Met deze actie spelen we in op de uitdagingen die in het SALK geformuleerd worden. We willen voluit gaan voor quick-wins, of het grijpen van jobkansen  voor Limburgse werklozen die geboden worden door federale, Vlaamse en lokale overheidsdiensten.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove, bevoegd voor PLOT.

“Diverse overheidsdiensten zijn op zoek naar personeel. Het gaat hierbij om een wezenlijk aantal vacatures bij onder andere de NMBS, de politie en het leger. De actie van het PLOT en de stad Genk kadert in de nationale campagne van de geïntegreerde politie die in 2013 op zoek is naar 1.500 kandidaat-inspecteurs.” vervolledigt Ludwig Vandenhove die tevens bevoegd is voor Personeel en Organisatieontwikkeling.  “Het politieonderwijs heeft ervaring met het heroriënteren van individuen in hun loopbaan. Bovendien voorziet het politiestatuut in een wedde vanaf het moment dat men de basisopleiding aanvangt. Door een slimme planning van de selectie en de start van de opleiding kan een eventuele werkloosheidsperiode tot een strikt minimum beperkt worden”, zo gaat gedeputeerde Vandenhove verder.

Provincie Limburg en stad Genk nemen in deze actiestrategie een complementaire rol op. “Het PLOT is als opleidingscentrum voor politie goed geplaatst om geïnteresseerden te informeren over wat een job bij de politie inhoudt en om hen te informeren over de selectieproeven. Tijdens de opleidingen in het PLOT is er een intensieve begeleiding en wordt er rekening gehouden met de competenties van elk individu. Momenteel onderzoekt het PLOT hoe een actief toeleidingtraject naar de selectie-examens van inspecteur de slaagkansen van deze specifieke doelgroep kan bevorderen. Extra voorbereiding en begeleiding op het vlak van fysieke conditie, het opnieuw aanleren van studievaardigheden en een voorbereiding op het vlak van wetgevingen zoals verkeer, zijn mogelijkheden die alvast voor de hand liggen”, zegt PLOT-directeur Jacky Vastmans. “Het PLOT engageert zich ook om met de federale overheid te bekijken hoe via een flexibilisering van het politieonderwijs de kansen op succes voor deze zeer specifieke doelgroep kunnen verhoogd worden. Dit zal echter ook politieke beslissingen vragen”, zo gaat hij verder.

De stad Genk beschikt over een breed communicatie-instrumentarium om haar burgers en werklozen te sensibiliseren over deze jobkansen. Het gaat daarbij niet alleen om geschreven infokanalen, maar ook over buurtwerk, jeugdwelzijnswerk, wijkwerking, die allen kunnen ingeschakeld worden om werklozen aan te spreken over deze vacatures, over de inzet van  sociale media, enz.
“Stad Genk heeft via de lokale werkwinkel en het forum tewerkstelling een nauwe samenwerking met de VDAB. Met de VDAB lopen besprekingen over hoe door samenwerking werklozen geactiveerd kunnen worden voor deze jobs, over hoe de VDAB screenings kan doen en mogelijk mensen kan  voorbereiden op dit soort vacatures. Hiervoor kan er ook samenwerking ontstaan tussen de VDAB en het PLOT.”, aldus Bruno Angelo, schepen van werk stad Genk.
“Het PLOT en de stad Genk zullen in overleg met de VDAB de actiestrategie in de volgende dagen verder vorm geven.”

De actie start alvast met een opendeurdag in het PLOT op zaterdag 23 maart.
Tijdens deze opendeurdag kan men kennis maken met het politieberoep, diverse diensten van de lokale en federale politie zullen aanwezig zijn en verscheidene onderdelen van de politiediensten zoals spoorwegpolitie, hondenbrigade, wegpolitie, enz. worden belicht.  Er zullen ook demonstraties zijn, en de schietstand en de verhoorruimtes worden opengesteld voor het publiek. De selectiedienst van de politie geeft uitleg over de toelatingsproeven en er is een mogelijkheid om sommige selectieproeven uit te proberen.

Verder kan men ook kennis maken met de opleidingen tot brandweerman en ambulancier. Ook deze doelgroepen worden in het PLOT opgeleid.

De flyers voor de opendeurdag die vandaag aan de arbeiders van Ford Genk overhandigd werden, wekten alvast heel wat interesse.

Meer informatie over deze opendeurdag en over de wervingscampagne van de politie is terug te vinden via www.PLOT.be en via www.jobpol.be.

Praktische informatie:
Wanneer:          zaterdag 23 maart 2013 van 10u tot 16u
Waar:               PLOT, Marcel Habetslaan 7, 3600 Genk

Zie onder andere ‘Ford-arbeiders kunnen terecht bij hulpdiensten voor job, TVL-nieuws, 21 maart 2013; ‘Ford-werknemers tonen interesse voor invulling politiejobs’, Limburg Actueel, 21 maart 2013; Radio-2 interview, 21 maart 2013; ‘Ford-werknemers kunnen aan de slag bij politie’, Het Nieuwsblad, 22 maart 2013, p.26; ‘Genk helpt Ford-arbeiders omscholen tot politieagenten’, Het Belang van Limburg, 22 maart 2013, p.21; ‘Scholen openen jacht op Ford-arbeiders’, Het Laatste Nieuws, 22 maart 2013, p.19;' Opendeurdag bij provinciaal opleidingcentrum is groot succes', Het Laatste Nieuws, 25 maart 2013, p.17.

Zie onder andere ‘Ontslagen werknemers van Ford Genk en toeleveranciers staan voorop’ van 21 januari 2013 en ‘Afslanking werkwinkels: hoe is het mogelijk?’ van 8 maart 2013 op deze website.

 

 

Tags: