Alle inwoners gelijk graag

“Alle inwoners van Sint-Truiden betalen belastingen en moeten dan ook dezelfde rechten hebben, waar ze ook wonen op het grondgebied”, zegt sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“In mijn periode als burgemeester werd er strikt over gewaakt dat de dienstverlening voor iedereen, ongeacht de woonplaats, dezelfde was. Door zitdagen en/of bedelingen, bijvoorbeeld van huisvuilzakken of strooizout, te organiseren in de oude, voormalige gemeentehuizen en/of in lokale zalen of scholen.

Nu wordt blijkbaar verwacht dat iedereen zich voor alles naar het centrum moet begeven of wordt ervan uitgegaan dat iedereen over de mogelijkheden en de capaciteiten beschikt om met computers of sociale media te werken."
"Neen, wij zijn daar als sp.a niet mee akkoord”, zeggen fractieleider Gert Stas en gemeenteraadslid Filip Moers.

Hieronder vindt u de perstekst van de sp.a fractie.

  • Zie onder andere ook ‘Olijfbloempotten’ van zaterdag 13 augustus 2014.
     
  • Foto: Shutterstock.com.