Alle maatregelen tegen wateroverlast en verdroging zijn nodig

“Sommige periodes worden tegenwoordig gekenmerkt door wateroverlast, andere eerder door droogte, zoals nu weer”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Beide extreme weerelementen zijn een gevolg van de klimaatproblematiek.

Alle overheden moeten hierrond de nodige beleidsmaatregelen nemen, ook de stad Sint-Truiden. Daarom hadden wij als VOORUIT, via fractieleider Gert Stas, opnieuw een bijkomend agendapunt ingediend voor de gemeenteraad van maandag 23 mei 2022 rond efficiënt watergebruik, meer bepaald een specifiekere reglementering rond grondwaterbemaling.
Elke liter water, die kan, moet bespaard worden en/of mag niet verloren gaan!

Het is dan ook spijtig dat het VOORUIT-voorstel andermaal weggestemd is door de cd&v-Open Vld-N-VA meerderheid.
Neen, er gebeurt nog niet voldoende op dat vlak in Sint-Truiden: veel voornemens in het klimaatplan, concrete maatregelen des te minder. (1) Bovendien is er ter zake een globale en integrale aanpak nodig.
Ja, deze problematiek zal inspanningen vragen, ook van de bevolking, we moeten de burger niets wijsmaken.

Gezien voor alle andere agendapunten van de gemeenteraad, uitzonderlijk, door alle fracties op dezelfde manier werd gestemd, is het des te spijtiger dat het VOORUIT-voorstel weer werd weggestemd. (2)
Weeral gewoon omdat het van de oppositie komt."

Hieronder vindt u het toegevoegd punt.