Alle middelen zijn goed!

 

"Alle middelen zijn goed om jongeren meer geïnteresseerd te maken voor de politiek", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"Het blijft één van mijn stokpaardjes: kinderen en jongeren zouden op elk onderwijsniveau met politiek en dus met de werking van onze maatschappij moeten geconfronteerd worden.
Ik ben ervan overtuigd dat er dan heel wat meer interesse in ons democratisch bestel zou zijn.

Zo is er het initiatief van het Vlaams Jeugd Parlement (VJP).
Het is in feite een simulatie van het Vlaams parlement.
De deelnemers worden ondergedompeld in 4 relevante en hedendaagse maatschappelijke thema's (dit jaar mobiliteit, welzijn, werk en wonen) met de bedoeling democratische vaardigheden en principes van debat, dossierkennis en coalitievorming aan te leren en toe te passen.
Voor een weekje zijn zij de Vlaamse volksvertegenwoordigers[1].

In Brussel en Wallonië bestaat een gelijkaardig initiatief: le parlement jeunesse Wallonië-Bruxelles[2].

De Sint-Truidense Natascha Clerinx, die secretaris van sp.a Sint-Truiden is, is één van de deelnemers eind oktober 2017.
Dit jaar functioneert zij als minister van Welzijn in de simulatie.
Het is de tweede maal dat Natascha deelneemt, de vorige keer was dat als volksvertegenwoordiger in de linkse Tolerant-fractie.

 

In haar voorstel van decreet staan jeugdzorg met opvang en laagdrempelige hulp centraal:
"Jongeren moeten meer toegang krijgen tot persoonlijke begeleiding. Ouders worden in mijn decreet geconfronteerd met hun ouderlijke plichten om zo het kind terug centraal te stellen in het gezin."

Net zoals de democratie op zich is ook dit VJP misschien niet ideaal en zijn er aanpassingen of verbeteringen mogelijk, maar alle projecten zijn goed om het democratisch gedachtengoed meer gestalte te geven.
De uitspraak van Engels staatsman Winston Churchill "Democratie is geen goede staatsvorm, maar ik ken geen betere" is actueler dan ooit.

Het zou goed zijn dat er zo een spel zou ontwikkeld worden voor het gemeentelijk beleid dat toch het dichtst bij de burger staat. Bovendien zijn het volgend jaar op zondag 14 oktober 2018 gemeenteraadsverkiezingen.
Werk voor de vzw Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten (VVSG)." 

Zie ook ‘Zuiddag – Work for Change’ van 23-10-2015 en ‘Doceren en lesgeven, betekent ook verbeteren’ van 24-04-2014 op deze website.

Zie ook https://facebook.com/vjparlement.