Als de politiek niet luisteren wil, volgt de rechtbank...

"Wat wij als sp.a ook zeggen in de gemeenteraad, geluisterd wordt er niet", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"In uitzonderlijke gevallen is er dan geen andere mogelijkheid dan naar de burgerlijke rechtbank te stappen."

Ere-advocaat Bernard Derwa en sp.a Sint-Truiden beginnen een zogeheten 'class-action rechtszaak' tegen de privé-parkeerfirma Vinci Park en de stad Sint-Truiden.

Hieronder vindt u de perstekst.

Parkeermetermelkerij nu ook voor de rechtbank  
Sp.a en ere-advocaat Bernard Derwa verzamelen gedupeerde Truienaars en beginnen groepsdagvaarding tegen schepencollege en Vinci Park.

De Franse privé-firma Vinci Park schrijft al sinds november 2013 de parkeerbonnen uit in Sint-Truiden.  Uit winstbejag heerst er sindsdien een ware heksenjacht op de parkeerder. De Truienaar wordt leeggeperst, de anderen weggepest. De vele klachten verplichtten ondertussen het stadsbestuur ertoe de parkeerwinkel langer open te houden. 
Na de duurdere vuilzakken en de hogere Trud’or bijdrage past ook deze praktijk in het “verhogen van de belastingen zonder het belastingen te noemen”. 
Of heeft het schepencollege deze keer zijn parkeerkaarten overspeeld?

Gert Stas, gemeenteraadslid sp.a: “Het innen van retributies behoort tot het domein van de gemeenteraad. Toch was het het schepencollege dat besliste dat Vinci Park zich op de Truiense markt mocht gooien(letterlijk). Het gebeurt wel meer dat burgemeester en schepenen de Truiense verkozenen proberen te passeren, maar dit foutje werd pas na zes (!) maanden rechtgezet.  Als u zolang uw auto ergens achterliet vond u nu 183 bonnen onder de ruitenwisser”.  

In juni 2014 kaartte sp.a-fractieleider Filip Moers de zaak aan bij de Klachtendienst Bestuurszaken van de Vlaamse overheid. Het antwoord was duidelijk: “Vinci Park heeft gedurende 6 maanden retributies uitgeschreven op basis van een niet correcte beslissing”.  De gouverneur op zijn beurt liet weten dat gedupeerden langs de rechtbank moeten om hun gelijk te behalen.

Nu is het zover.

De sp.a-fractie en ere-advocaat Bernard Derwa slaan de handen in elkaar en hebben meester Driesen de opdracht  gegeven om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank van eerste aanleg. Bernard Derwa:”We beginnen een class-action rechtszaak waarin we de belangen van een hele groep mensen verdedigen. Iedereen die een parkeerbon heeft gekregen in de periode van 29 november 2013 tot 26 mei 2014, komt in aanmerking”. 
Om zich te laten vertegenwoordigen, gratis overigens, moeten de gedupeerden gewoon de parkeerbon of het rekeninguittreksel met de betaling bezorgen aan Filip Moers of Bernard Derwa.
Filip Moers: “We hebben al heel wat belangstelling, maar hoe meer hoe beter natuurlijk. Daarnaast vinden we het belangrijk aan te tonen dat de Truienaar zich niet zo maar laat doen in deze parkeermetermelkerij”.    

“Als het stadsbestuur en het parkeerbedrijf ons telkens weer laten betalen door de regeltjes zeer strikt toe te passen, krijgen ze nu een koekje van eigen deeg”, besluiten de drie.

 

Filip Moers                                                                                         Bernard Derwa
sp.a-fractieleider                                                                                 ere-advocaat

 

Zie ook ‘Stad moet zelf parkeercontroles doen!’ van 18-04-2015 op deze website.