Als er geen probleem is, creëren sommigen er één!

“Ik merk dit vaak”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een politicus, een overheidsinstantie, een burger, de pers of een combinatie: en zo wordt een probleem gecreëerd dat in feite geen is!”

Neem nu de discussie over de zogeheten boerka’s, waar de laatste week nogal wat rond te doen is geweest.
In wezen stelt er zich hier geen probleem vermits een heel kleine minderheid van moslimvrouwen zo’n boerka draagt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de federale politie dit gegeven ineens in de publieke opinie brengt door een omzendbrief te verspreiden (die gelukkig ondertussen is ingetrokken) dat enkel vrouwelijke politieagenten nog moslima’s met boerka’s zouden mogen controleren.

 

 

 

 

“Zo’n eventueel probleem moet je aanpakken en er geen grote debatten over voeren. In Sint-Truiden bijvoorbeeld is er al jaren het politiereglement betreffende de openbare rust en netheid, veiligheid en gemak van doorgang (art.30) dat verbiedt en ik citeer “Het is verboden zich gemaskerd, vermomd of verkleed te vertonen op de straten of op de openbare plaatsen, zonder voorafgaande toelating van de burgemeester. De toepassing van dit artikel wordt opgeschort:
1. op de openbare weg op de maandag en dinsdag voor  Aswoensdag;
2. in de zalen tijdens de weekends vanaf de zondag voor Aswoensdag tot en met de zondag voor halfvasten;
3.
in het kader van de halloweenfeesten;
4.
in de periode voorafgaand aan de sinterklaasfeesten (Sinterklaas en zwarte Piet);
5.
in de periode voorafgaand aan Kerstmis (kerstman).”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Dit reglement is ingevoerd om het carnavalgebeuren in Sint-Truiden in goede banen te leiden en is op het ogenblik dat de eerste boerka’s in België opdoken, geactualiseerd. Ook met de directie van het asielcentrum van het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) te Bevingen is afgesproken als er vrouwelijke asielzoekers in boerka toekomen ze zich aan deze regel moeten houden.”

 

 

 

 

 

“Net zoals in het leven zijn er in de politiek zaken, die je doet, die je oplost, zonder er veel over te praten. Want zo maak je juist een probleem of maak je het alleen maar groter.”

 

 

"Wij doen als lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heel wat inspanningen om het (subjectief) veiligheidsgevoel van de burger te verhogen.
Dergelijke onnodige commotie heeft juist het tegengestelde effect."

 

 

“Voor alle duidelijkheid: ik was het ook inhoudelijk niet eens met de verspreide omzendbrief.”, besluit Ludwig Vandenhove.