Als sp.a blijven wij achter een Limburgse coöperatie staan

Dat zeggen Peter Vanvelthoven (federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lommel) en Ludwig Vandenhove (gedeputeerde) namens sp.a Limburg.

“Wij wachten op een uitnodiging van Voka – Kamer van Koophandel (KvK) Limburg voor een officieel gesprek. Bovendien gaan wij ervan uit dat dit punt geagendeerd zal worden tijdens de volgende vergadering van de Taskforce in het kader van het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).”, zeggen Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove.

In het sp.a-programma voor de verkiezingen van zondag 25 mei 2014 wordt er heel wat aandacht besteed aan het concept van coöperatief ondernemen.

Hieronder vindt u de perstekst.

“Mee bouwen aan idee van SALK coöperatieve”

Vorig jaar reeds verspreidde Voka – KvK Limburg een persbericht waarin zij pleiten voor de oprichting van een coöperatieve in het kader van SALK. Gedeputeerde Ludwig Vandenhove reikte voorzitter Paul Kumpen toen al de hand. Dit aanbod geldt vandaag nog steeds.
Nu minister Koen Geens het voorstel van crowdfunding van startende ondernemingen lanceert en het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK) aan zijn uitvoering begint, is de tijd rijp om in actie te schieten.

Het staat niet stil in Limburg, ook niet voor de oprichting van nieuwe coöperatieven.
In Lommel bijvoorbeeld heeft men in september 2013 de eerste variant op de nationale volkslening in het leven geroepen.  Burgemeester Peter Vanvelthoven was na het succes van de samenaankopen van energie door de gemeenten en steden overtuigd: “Onze stad vraagt haar inwoners om te sparen bij Triodos Bank. Doen ze dat, dan krijgt de stad een korting op een lening die we bij dezelfde bank aangaan om een heidegebied te creëren. De spaarders krijgen een klassieke rente op hun spaargeld waar ze altijd aan kunnen.”

Grote voorvechter van de oprichting van nieuwe coöperatieven gedeputeerde Ludwig Vandenhove blijft ervan overtuigd dat de kans op slagen van coöperatieven toeneemt naarmate de burgers kunnen investeren in projecten dicht bij huis.
“Bij het idee van Voka – KvK Limburg investeert de burger rechtstreeks in de toekomst van haar en zijn provincie. In tijden van crisis zien we dat de mensen minder geld uitgeven en degenen die kunnen zo veel mogelijk proberen sparen. Als ze dat sparen kunnen combineren met investeren in projecten met een maatschappelijk doel of een economische meerwaarde voor hun gemeente of regio, en als hun geld minstens hetzelfde opbrengt als op een spaarboekje, ben ik ervan overtuigd dat veel Limburgers een deel van hun spaargeld zullen verplaatsen.

Met het oog op klimaatdoelen is er bijvoorbeeld het Limburgs Klimaatfonds, reeds opgericht en in de startblokken. Enkel moeten er meer projecten dichtbij huis in de portfolio te vinden zijn.
Ook hier kan een samenwerking met Voka – KvK Limburg als katalysator dienen. Samen met de provincie hebben zij al heel wat ervaring opgebouwd met het ‘Charter Milieu en Duurzaam Ondernemen Limburg’. Dit charter wil bedrijven helpen om hun milieu- en duurzaamheidsbeleid uit te werken, te verbeteren en in the picture te zetten. Bedrijven kunnen het charter verdienen wanneer zijn gedurende 1 jaar concrete acties voeren rond minimaal 4 milieu- of duurzaamheidsthema’s.
De afgelopen 3 jaar bespaarden de deelnemende bedrijven maar liefst 61.685 ton CO2, de genomen maatregelen brachten de bedrijven inmiddels meer dan 3.5 miljoen EUR op. Deze bedrijven hebben zo veel ervaring met milieumaatregelen opgebouwd, laten we hen rond de tafel zetten om na te denken over nieuwe klimaatprojecten voor Limburg die in het Klimaatfonds kunnen opgenomen worden.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.  

Coöperatieven kunnen vele vormen aannemen, gerund door werknemers en/of door klanten, en ze kunnen in tal van economische sectoren. Ze zijn zeker niet beperkt tot de sociale economie maar evengoed in de harde economie, zelfs in scholen en onderzoeksinstellingen.
Wij stellen voor in Limburg de idee van coöperatieven mee te nemen in de agenda’s van SALK- en andere besprekingen. Niet om daar te blijven steken, maar om snel meer initiatieven uit de grond te doen schieten. Succes werkt aanstekelijk dus laat ons ervoor gaan om zo snel mogelijk meer succesvolle lokale coöperatieven te kunnen oprichten.”, besluit Peter Vanvelthoven.
Aan Voka – KvK Limburg vragen we om zo snel mogelijk rond de tafel te zitten om de mogelijkheid van een SALK coöperatieve al dan niet te concretiseren.”

Zie ook www.samensterker.be.

 

Zie ook Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Mee bouwen aan idee van SALK coöperatieve”. www.limburg-actueel.be, 13-02-2014.

Zie onder andere Er is nog hoop… van 07-05-2013 en Coöperatieve idee is van iedereen van 13-05-2013 op deze website.