Ambassadeur Verenigde Staten in het Belgisch parlement!

Op woensdag 20 januari 2010 was de ambassadeur van de Verenigde Staten in België, de heer Howard Gutman, te gast in de Verenigde commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Hij werd er vooral ondervraagd over de situatie in Afghanistan.

“Twee weken na elkaar een debat over Afghanistan in het Belgisch parlement: het is bijna van het goede teveel!”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, weliswaar lachend, als voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

"Op woensdag 13 januari 2010 was er het debat in de Verenigde commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging met de minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, minister voor de Landsverdediging Pieter De Crem, minister voor Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel en minister voor Buitenlandse Betrekkingen Steven Vanackere.
Zie ook de website www.dekamer.be bij de parlementaire mededelingen.
Nu was er deze gedachtewisseling met de ambassadeur van de Verenigde Staten."

 

 

Beide vergaderingen stonden in het teken van de internationale conferentie, die doorgaat op 28 januari 2010 in Londen rond de toekomst van Afghanistan.

 

 

 

 

"Uiteraard is ‘van het goede teveel’ niet ernstig bedoeld. Immers, in tegenstelling tot andere landen van de Europese Unie en zelfs tot de Verenigde Staten, is het sturen van Belgische troepen naar buitenlandse missies in België geen beslissing van het parlement, maar enkel van de regering.
In heel wat landen staat zelfs uitdrukkelijk vermeld in de grondwet dat dit tot de prerogatieven van het parlement behoort.
Het recente artikel ‘Parlementaire controle op het inzetten van strijdkrachten in het buitenland’ van Tom Ruys in het Rechtskundig Weekblad (RW) (jaargang 73 - nummer 13 - 28 november 2009), waar ik aan meegewerkt heb door het geven van mijn visie via een vragenlijst en het nalezen van de definitieve tekst, geeft hierover een goede analyse.
België heeft terzake nog een hele weg af te leggen.", zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Dit lang gevraagd debat, vooral vanwege de oppositie, over de Belgische aanwezigheid in Afghanistan komt dan ook niets te vroeg, integendeel zelfs te laat.
Door zolang te wachten is de spankracht eruit verdwenen, ook al omdat al heel wat vragen gesteld zijn in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en de commissie voor de Landsverdediging.
Het beste bewijs hiervan was de relatieve aanwezigheid van de pers.

 

 

"Eén zaak is duidelijk: er schijnt een consensus te zijn in het Belgisch parlement en zelfs in de Verenigde Staten dat de oorlog in Afghanistan en de nadruk op het militaire op termijn geen oplossing bieden en dat er moet ingezet worden op meer burgerlijke ondersteuning.
Alleen verschillen de diverse Belgische politieke partijen qua visie over hoe lang deze oorlog nog moet duren en in welke mate en welke en bijkomende militaire inspanningen moeten gebeuren om inmiddels de zogeheten civiele inzet, zoals bijstand op justitievlak, hulp voor de landbouwsector, meer ontwikkelingshulp, de inzet van politiemensen, etc. te beschermen.

 

 

 

 

 

Met alle respect voor president Barack Obama en ook zijn nieuwe ambassadeur in België sedert 24 juli 2009, de heer Howard Gutman, maar in typisch Amerikaanse stijl was het debat in de Verenigde commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging op woensdag 20 januari 2010 eerder een uiting van een goede communicatie en debatkunst dan wel van een sterke inhoudelijke uiteenzetting.
Op zo ogenblikken merk je nog maar eens het grote verschil tussen politiek in de Verenigde Staten en bij ons.", besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Het is de bedoeling de Amerikaanse ambassadeur regelmatig rond internationale thema's uit te nodigen in het Belgisch parlement. Bovendien plant de Verenigde commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging in de eerste helft van dit jaar een debat rond de situatie in Afghanistan met parlementaire vertegenwoordigers uit de belangrijkste buurlanden uit de Europese Unie (EU).

 

 

Op de website http://usembe.ning.com kan u de activiteiten van de Amerikaanse ambassadeur volgen.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Commissievoorzitter Ludwig Vandenhove vraagt dringende samenroeping van commissie Landsverdediging’ en ‘Commissie voor de Landsverdediging komt eindelijk vervroegd samen!’ op deze website.