Aquafin krijgt milieuvergunning onder voorwaarden

De deputatie heeft op woensdag 20 mei 2015 op voorstel van gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove de milieuvergunning afgeleverd voor Aquafin in Sint-Truiden.

Hieronder vindt u het persbericht.

Aquafin krijgt milieuvergunning onder voorwaarden voor bijkomende aanvoer van afvalwaters

Hasselt, 20 mei 2015 – De Limburgse deputatie keurde vandaag op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove een milieuvergunningsaanvraag van Aquafin goed voor bijkomende aanvoer van afvalwaters in Sint-Truiden.
Ik heb de milieuvergunning voor bijkomende aanvoer laten goedkeuren, maar de uitbreiding van de aanvoeruren geweigerd.
Binnen de geldende regelgeving kunnen ze immers al aanvoeren van 7 tot 19u en dit 7 dagen op 7”, zegt Ludwig Vandenhove.

De NV AQUAFIN vroeg begin 2015 een milieuvergunning aan voor de bijkomende aanvoer (sporadisch en voor een korte periode) van afvalwaters afkomstig van o.a. evenementen en festivals, inhoud chemische toiletten, afvalwater van tijdelijke inrichtingen voor rituele slachtingen. Deze aanvragen werden ingediend voor verschillende rioolwaterzuiveringsinstallatie’s (RWZI’s) over heel Vlaanderen en zo ook voor de RWZI Sint-Truiden.

Naast de verwerking van de extra afvalwaterstomen vroeg Aquafin ook om deze stromen 24/24 en 7/7 te mogen aanvoeren.

De adviserende overheidsdiensten gaven een gunstig advies. De Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) gaf ook een gunstig advies voor de aanvraag, maar een ongunstig advies voor de uitbreiding van de aanvoeruren. Binnen de geldende regelgeving kan men immers al aanvoeren van 7u tot 19u en dit 7 dagen op 7.

De bijkomende aanvoer van afvalwaterstromen blijft beperkt tot max. 5 000 ton/jaar.

 

Zie onder andere CROUGHS, J. Runkelen boos over nieuwe milieuvergunning Aquafin. Het Belang van Limburg, 21-05-2015, p. 23. CROUGHS, J. Buurtbewoners boos over vergunning voor Aquafin. Het Nieuwsblad, 21-05-2015, p. 22. Runkelen misnoegd over Aquafin. De Standaard, 21-05-2015, p. 30.

Zie ook Dossiers Aquafin hebben wel degelijk milieuvergunningsaanvraag nodig van 24-09-2014 op deze website.