Asbest: een groot probleem

“Asbest is al lang een probleem in onze maatschappij.
Alleen beseffen de burgers het pas echt de laatste jaren”, zei gedeputeerde en voorzitter van het Provinciaal Comité Limburg voor de Bevordering van de Arbeid - Provinciaal Veiligheidscomité
Limburg (PVL) Ludwig Vandenhove op de infonamiddag ‘Veilig omgaan met asbest’ op dinsdag 12 juni 2018 in het provinciehuis in Hasselt.

"Het woord asbest zorgt heel vaak voor ongerustheid en roept onmiddellijk veel vragen op, zeker in het kader van asbestverwijderingswerken.
Wat is dat eigenlijk asbest?
Wat zijn de risico's bij blootstelling?
Hoe en door wie worden asbestverwijderingswerken uitgevoerd?
Worden deze werkzaamheden gecontroleerd en door wie?
Deze en nog veel andere vragen en uiteraard antwoorden komen aan bod tijdens deze infonamiddag.

Als PVL proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op actuele thema’s.
Dit thema is actueel, dat bewijst de grote belangstelling met bijna 120 aanwezigen.

Ik voorspel dat die aandacht voor asbest en vooral de gevolgen ervan de komende jaren nog gaat toenemen, terecht. En de politiek zal moeten volgen. Zo gaat dat altijd: burgers ervaren een maatschappelijk probleem en de politiek speelt daarop in.
Ja, dat is democratie.

Als provincie Limburg hebben wij al een aantal initiatieven genomen rond asbest, vooral om de gemeenten te ondersteunen maar ook om de burgers te informeren. Zo zijn er studiedagen georganiseerd (1) en is er een folder gepubliceerd (2).

Wij kennen bij de provincie Limburg ook het probleem van asbest in gebouwen.
Samen met de representatieve werknemersorganisaties pakken wij dat ernstig aan. Dat is ook de taak van de vakbonden en wij gaan daar graag in mee.
Ik heb daar geen cijfers over, maar ik ben ervan overtuigd dat de overheid hier op dit ogenblik meer inspanningen doet dan de privésector.
Als overheid moeten wij het voorbeeld geven, maar de privésector moet volgen.

Het is belangrijk, ingeval van bepaalde voorvallen, de werknemers goed te informeren en te begeleiden.
Vaak maken zij zich zorgen over het feit dat ze jaren in gebouwen met asbest gewerkt hebben, ook al wordt het pas een probleem als het loskomt, bijvoorbeeld bij (afbraak)werken.

Ik wens jullie een leerrijke en interessante namiddag toe."

 

(1) Gewijzigde wetgeving bouw- en sloopafval. www.ludwigvandenhove.be, 30-01-2018.
Asbest. www.ludwigvandenhove.be, 24-09-2016.
(2) Folder ‘Asbest in huis’. www.ludwigvandenhove.be, 19-05-2017.

Zie ook Veilig werken in ULO koelcellen van 26-03-2018 op deze website.

 

Tags: