Avondje netwerken kost 37 000 euro

De kosten voor het netwerkmoment dat de stad Sint-Truiden organiseert op woensdag 1 februari 2017 in Sint-Martenkerk, Stapelstraat worden nu al geraamd op meer dan 36 000 euro!

Dit jaarlijkse netwerkevenement vervangt de traditionele nieuwjaarsreceptie die voordien georganiseerd werd op de laatste zondagvoormiddag van de maand januari.

Een dure avond die de Truienaren veel geld kost en de privé-bedrijven veel opbrengt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de perstekst van de sp.a-fractie en het artikel in Het Belang van Limburg van dinsdag 31 januari 2017 (p. 21).

Zie ook Geld over de balk gooien van 29-01-2017 en Stadsschuld verdubbeld! van 22-01-2017 op deze website.