Banken: met de hand open, maar…

In 2009 hebben alle belastingbetalers zwaar betaald, in het totaal 20 miljard euro, om de banken te redden. Maar nu  blijkt nog maar eens dat ze dat al lang vergeten zijn.

Sommige banken gaan zelfs zover met te stellen dat zij kijken naar de spaarboekjes van de kinderen van zelfstandigen en ondernemers bij het beoordelen van de kredietwaardigheid en mogelijke financiering. (1)
Meer en meer bedrijven komen in problemen als gevolg van Covid-19.

Totaal ongepast”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Er komen berichten uit diverse sectoren dat de banken eventueel betalingsuitstel niet langer willen verlengen.

Er zijn afspraken gemaakt-federaal en Vlaams- met de banken over de financiële afwikkeling van de Coronacrisis.
De verantwoordelijke ministers moeten hen op hun plichten en op de afgesloten overeenkomsten wijzen.
De banken moeten aangezet worden om langer betalingsuitstel toe te staan.

Met Corona zou de samenleving anders worden.
Ik merk er niet veel van, het kapitalisme blijft zich langs zijn slechtste kant tonen
.
Onduidelijkheid rond het leveren van vaccinatiemiddelen door de farmaceutische industrie met maar één bedoeling: hun eigen winsten opdrijven. (2)
Banken, die handelaars en kleine ondernemers ‘uitpersen’.
De zware financiële inspanningen, die de diverse overheden inmiddels doen voor de verschillende bedrijfssectoren, worden als normaal beschouwd.
Een voorspelling: tot er morgen over het gat in de diverse begrotingen moet gepraat worden. Ook dan zullen het weer de traditionele verwijten zijn vanuit die hoek: de overheid moet besparen, geen verhoging van de belastingen, minder overheid.”