be2020.nu

Op donderdag 8 september 2016 neemt de vzw be2020.nu een nieuw initiatief met betrekking tot de voorstelling van hun platform.

Ludwig Vandenhove: "Als gedeputeerde verleen ik graag opnieuw mijn medewerking aan dit project.
Ik stel aan de initiatiefnemers graag het provinciehuis ter beschikking, omdat het mijn overtuiging is dat iedereen op haar/zijn plaats zal moeten meewerken om tot een klimaatneutraal Limburg te komen.
Wij nemen vanuit de overheid diverse initiatieven om burgers, bedrijven, scholen, verenigingen, andere organisaties, etc. hiervan te overtuigen. Maar dit platform komt vanuit de privésector en dat maakt de invalshoek net bijzonder interessant.
Het biedt de mogelijkheid om nog meer Limburgers over de brug te halen energiezuiniger, duurzamer en meet klimaatneutraal te gaan handelen.”

Hieronder vindt u de uitnodiging.


Inschrijven kan via welkom@be2020.nu.

Voor meer info zie www.be2020.nu.

 

Zie ook BE2020-DYNAMISCH LIMBURG gelanceerd van 07-09-2015 op deze website.