Beelden in het stadspark

“Toen ik op zondag 10 juni 2012 de ‘Gouden Poot Award’ van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) in ontvangst mocht nemen in zaal Stuurboord (Rijnkaai 96, hangar 26) in Antwerpen ben ik iets vroeger naar ginder vertrokken.
Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Middelheimmuseum en -park nog eens te bezoeken.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.
Zie de tekst ‘Ludwig Vandenhove krijgt ‘Gouden Poot Award’ van GAIA’ van 12 juni 2012 op deze website.


Dit heeft mijn idee dat ik al langer had - beelden in het stadspark van Sint-Truiden plaatsen - opnieuw ‘geactiveerd’. Bovendien heb ik enkele jaren geleden al voorgesteld om het gebouw in het klein stadspark te moderniseren, zodanig dat er, naast ruimten om de bestaande organisaties en verenigingen te blijven huisvesten, zeker in de weekends een commerciële horecafunctie zou kunnen uitgebaat worden.
Dit lijkt mij perfect iets voor een Publiek Private Samenwerking (PPS)-formule.

In het programma (van sp.a/Lijst Burgemeester) van zondag 14 oktober 2012 zal dit voorstel opnieuw opgenomen worden.

‘Houses of Communication’ heeft in het kasteeldomein Terbiest al een beeldenpark uitgebouwd.
In het stadspark zou dit eveneens kunnen met steun van de stad Sint-Truiden, in het bijzonder van de Haspengouwse Academie [Beeld].

“Voor alle duidelijkheid: ik blijf een realistisch politicus met concrete projecten en wil het stadspark van Sint-Truiden geenszins vergelijken met het Middelheimpark, maar hier zijn ongetwijfeld mogelijkheden, zowel voor niet-professionele, als voor professionele kunstenaars.”

Zie ook de teksten ‘9e editie ‘Kunst Groen’ is open!’ van 19 mei 2010 en ‘22e Dag van het Park’ van 24 mei 2012 op deze website.