Begroting stad Sint-Truiden ontspoort!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Begroting stad Sint-Truiden ontspoort!

“Wie een beetje gezond verstand heeft, weet het al langer: met zoveel (onnodige) openbare werken moet de stadskas leeg geraken”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar nu wordt dat ook bevestigd door de begrotingscijfers 2018.”

De schulden stijgen van 65,6 miljoen euro eind 2012 tot 125,6 miljoen euro eind 2018 of +91%.
De personeelskosten stijgen van 21,7 miljoen euro eind 2012 tot 25,5 miljoen euro eind 2018 of +17,51%.
Eind 2012 waren er 355 voltijds equivalenten in dienst, op 1 december 2017 372,5 of +4,9% .
De werkingskosten stijgen van 8,9 miljoen euro eind 2012 tot 9,5 miljoen euro eind 2018 of +6,7%.

De belastingen zijn ongewijzigd sedert de gemeenteraad van maandag 26 maart 2001 (personenbelasting 8%, onroerende voorheffing 1 500 opcentiemen).
De belastingen zijn dus niet meer gestegen sedert 2001, dus niet enkel de laatste 5 jaar, zoals CD&V en Open Vld het nu voorstellen.

“Was de kritiek van CD&V en Open Vld niet altijd op ons als sp.a (terwijl ze mee in de meerderheid zaten!) dat er teveel personeel was, dat de schulden te hoog waren en dat zij een lege stadskas geërfd hadden.
De eigen cijfers van de CD&V-Open Vld-meerderheid bevestigen nu dat ze ongelijk hadden!”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook CD&V en Open Vld voorzien belastingverhoging van 2,2 miljoen euro van 18-12-2017 op deze website.