Beleid rond bijen provinciaal coördineren!

“Er zijn op dit ogenblik heel wat initiatieven in Limburg rond bijen vanuit gemeenten, natuurverenigingen, scholen, verenigingen van imkers, etc.”, zegt gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove.  “Die gebeuren echter vaak los van elkaar.”
“Ik wil dit de komende periode meer gecoördineerd gaan aanpakken via het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), de vzw Centrum  Duurzaam Groen (CEDUGRO) en de 3 Regionale Landschappen.”

Het is goed dat er zoveel initiatieven ontstaan en dat ook steeds meer gemeenten en steden uitpakken met een eigen bijenplan, zoals Genk en Hasselt. “, zegt Ludwig Vandenhove.
Ik wil hier proberen wat lijn in te brengen, zodat andere initiatiefnemers kennis kunnen maken met bestaande projecten en die kunnen overnemen (werken via ‘good practices’).
Het warm water moet niet altijd opnieuw uitgevonden worden.

Initiatieven waaraan ik momenteel denk, zonder volledig te zijn, zijn acties voor scholen met de nadruk op bijen in het kader van Milieuzorg Op School (MOS), realistische bijenplannen voor Limburgse gemeenten en steden aangepast aan hun grootte en mogelijkheden, meer (wilde) bijen in de stad en bij de burger brengen en projecten waarbij kinderen zelf bijenhotels kunnen maken, die ze bij hun thuis in de tuin of elders kunnen aanbrengen.
Voor die pakketten om bijenhotels te maken zullen we maximaal gebruik maken van rest hout van de Bosgroepen, bijvoorbeeld bosranden, en recyclagehout.  
Ik wil bestaande structuren, zoals imkersverenigingen of de vzw Lieteberg in Zutendaal daar maximaal bij betrekken.
Zie www.lieteberg.be.

Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen en jongeren de kans krijgen om met heel de problematiek van bijen kennis te kunnen maken.
In een eerste reactie hebben kinderen bang van bijen, maar ze raken er snel mee vertrouwd. Daarenboven kunnen daar heel laagdrempelige zaken mee gebeuren, zoals zakjes met bloemenzaad verdelen of Maya De Bij als figuurtje inschakelen.

Het economisch belang voor onder andere de fruitteelt is daarbij belangrijk, maar vooral ook heel het biodiversiteitsgegeven (bijvoorbeeld welke soort bloemen en/of planten er aangebracht worden of typische bloemenakkers creëren).
De waarheid moeten we natuurlijk niet verzwijgen: precies door het gebruik van heel wat sproeimiddelen is de bijenpopulatie in de problemen gekomen.
Dat zegt de fruitsector er natuurlijk nooit bij als ze het economisch belang van de bijenteelt benadrukken.
Gelukkig is er nu heel wat beweging op Europees niveau om bepaalde pesticiden te beperken of te verbieden.
De Europese Unie (EU) kan daar niet streng genoeg zijn.

Bij deze sensibilisering is realisme op zijn plaats. Bijen kweken is immers niet zo gemakkelijk als het lijkt.
Imkercursussen en bijenkasten verkopen als zoete broodjes, maar vaak gaat het om onervaren imkers.
Dit gebeurt met goede bedoelingen, maar vaak levert dit meer dode bijen dan honing op.(*)”

 

(*) Bij is in – Bij is er bijna geweest , maar imkerij bloeit, Het Belang van Limburg, DE PLUS, 23 en 24-03-2013, pag.5 en Bijen kweken is niet zo gemakkelijk als het lijkt – Imkers waarschuwen voor amateurisme, De Standaard, 11-07-2014, pag. 12.

 

Zie ook Kinderen maken kennis met bijen van 28-06-2014, Ik wil een beleid voeren rond bijen van 18-12-2013 en Bijen zijn belangrijk van 26-04-2013 op deze website.