Beleidsnota Vlaamse Handhaving en Justitie: ambitieus op papier, maar…

Op woensdag 25 november 2020 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking plaats van de begroting en de beleidsnota Handhaving en Justitie.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed de tussenkomst namens sp.a.

Op papier gaat het om ambitieuze doelstellingen, maar we zullen zien in de praktijk”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Positief zijn zeker de evaluatie van het Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving en eventuele aanvullingen en de oprichting van een nieuw Agentschap Justitie en Handhaving.
Hiermee kan de handhaving van louter Vlaamse bevoegdheden op punt gezet worden. Maar structuur is één zaak, voldoende middelen en personeel zijn andere elementen.
Zal de Vlaamse overheid hier in investeren?

Voor het overige is het vooral een kwestie van goed samenwerken met andere bestuursniveaus: gemeenten, politiezones en de federale overheid. Geen nieuwe structuren, wel samenwerkingsfederalisme.”

Hieronder vindt u de leidraad, die Ludwig Vandenhove gehanteerd heeft voor zijn tussenkomst.

  • Foto: vlaamsparlement.be, plenaire vergadering 15 juli 2020.