Bescherming hoogstamboomgaarden: meer en sneller

"Akkoord, er beweegt veel rond de bescherming van de hoogstamboomgaarden. (1) Maar voor mij nog onvoldoende", zegt gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Op initiatief van het Agentschap Onroerend Erfgoed is er, samen met heel wat partners, een erfgoedrichtplan plan opgemaakt rond de bescherming van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw.
Het handelt over het behoud, het beheer en het voeren van een gezamenlijk beleid. Ook wordt er gezocht naar nieuwe locaties en naar oplossingen om moeilijk beheersbare ziektes en plagen te voorkomen en te bestrijden.

"Hoogstamboomgaarden dragen bij tot de historische en culturele eigenheid van het Haspengouwse landschap. Bovendien hebben ze een belangrijke rol qua biodiversiteit en qua toerisme.
Toerisme vervangt voor een stuk het commercieel en economisch belang van de hoogstamboomgaarden dat vroeger geleverd werd via de fruitteelt", aldus Ludwig Vandenhove.

"De bedoeling is nu te komen tot een concreet actieplan met inspanningen, ook financiële, vanuit Vlaanderen, de provincie Limburg en de betrokken gemeenten en steden.
Ik blijf erop aandringen dat dit snel gaat, want regelmatig verdwijnen er nog hoogstammen zonder dat ze vervangen worden. En niet alleen na hevig storm en/of regenweer.
Gemeentebesturen moeten (unaniem) overtuigd worden van het belang van hoogstamboomgaarden en er moet meer ingezet worden op handhaving, zowel vanuit Vlaanderen, als vanuit de gemeenten en de politiezones. Het aanleggen van nieuwe, bijkomende hoogstamboomgaarden behoort eveneens tot dit actieplan. Zo is voor mij de route van het Fruitspoor hiertoe een ideale aangelegenheid.

Het is zeker één van de dossiers, die mij zullen bezighouden in het Vlaams parlement."

Conclusie: goed bezig, maar het mag meer zijn en het moet sneller gaan.