Beste Joëlle...!

Dit is de aanhef van een bijdrage van de hand van Ludwig Vandenhove, burgemeester van de stad Sint-Truiden, die verschenen is onder de rubriek ‘De Gedachte’ in de krant De Morgen van woensdag 7 december 2011.

De Morgen vroeg voor de rubriek ‘De Gedachte’ aan 6 opiniemakers om een nieuw idee aan te leveren voor 6 vicepremiers.
Burgemeester Ludwig Vandenhove van Sint-Truiden schreef een brief aan Joëlle Milquet (cdH), minister van Binnenlandse Zaken.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale versie van de open brief.     

 

 

Geef de gemeenten de kans lik op stuk te geven
Ludwig Vandenhove, burgemeester stad Sint-Truiden
Aan: Joëlle Milquet (cdH),minister van Binnenlandse Zaken

 

Beste Joëlle

 

 

Vooreerst veel succes met uw nieuwe bevoegdheid.

 

 

Prioritair is de mogelijkheid voor Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) uit te breiden, zowel naar de vorm van inbreuken toe, als naar het toepassingsgebied qua personen toe (bijvoorbeeld de leeftijd verlagen tot 14 of 12 jaar).Dit moet gemeenten meer slagkracht bieden tegen inbraken en kleine vormen van criminaliteit, die de burger een gevoel van straffeloosheid geven, omdat het parket ze meestal seponeert of de bestraffing te lang duurt. Kortom, geef ons meer de kans om een 'lik op stuk-beleid' te voeren.

 

 

Zorg dat er eindelijk schot komt in de hervorming, lees verbetering, van de opleiding van het politiepersoneel.
Enerzijds betekent dit een eenvormigheid en verhoging van het niveau van de politiescholen, anderzijds een aansluiting van het politieonderwijs op het reguliere circuit. Studeren hierover moet u niet meer, voer gewoon de grotendeels gelijklopende conclusies uit van de diverse onderzoeken en rapporten, die voorliggen.

 

 

En om u nog meer tijd te besparen in de nog 'amper' 914 dagen die u hebt als minister, wil ik u aanraden goed de aanbevelingen van de jaarverslagen van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) te lezen en ze zoveel mogelijk uit te voeren. De burger zou snel merken dat de politie beter werkt.

 

 

En dan nog: zorg dat de hervorming van de civiele veiligheid, in het bijzonder de brandweer, eindelijk vorm krijgt op het terrein met de beloofde financiële middelen voor de gemeenten, dat gemeenten opnieuw zekerheid krijgen over voldoende geld om een preventiebeleid te voeren en dat gemeenten beter praktisch ondersteund worden, bijvoorbeeld via opleidingen en systematische opvolging als er zich plots ernstige calamiteiten voordoen (bijvoorbeeld gasontploffing in Luik, Pukkelpop, etc.).

 

 

Beste Joëlle, u hebt een zwaar departement, maar tegelijkertijd een met de nodige uitdagingen. In een uur tijd kan een onverwachte gebeurtenis heel uw persoonlijke en politieke agenda overhoopgooien.