Betonac bestaat 100 jaar!

Op vrijdag 17 september 2010 en zaterdag 18 september 2010 werd het 100-jarig bestaan gevierd van Betonac.

“Betonac is een begrip in de wegenbouw in gans België en is voor Zuid-Limburg en Sint-Truiden altijd een belangrijke en constante werkgever geweest. Bovendien was het, tot voor de overname in 2007 door de Koninklijke BAM-groep, een typisch familiebedrijf met veel (sociale) aandacht voor de werknemers.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove. Hij pleitte in zijn toespraak dan ook, ondanks het feit dat Betonac nu een onderdeel is van een grote, internationale groep, om dit familiale en sociale karakter zoveel mogelijk trachten te behouden.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale toespraak van Ludwig Vandenhove.

 

 

Geachte familie Boulez - Cuykx
Dames en heren bestuurders en verantwoordelijken van de Koninklijke BAM-groep
Beste werknemers van Betonac
Collega’s uit de politiek
Dames en heren genodigden

 

 

Op mijn beurt wil ik U van harte welkom heten op deze 100e verjaardag van Betonac.
A mon tour, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Trond au centenaire de Betonac. 

 

Nauwelijks 3 maanden geleden stonden we hier tegenover voor de 100e verjaardag van Ecobeton water technologies.
Het zijn twee verjaardagen, die, gezien het familiaal karakter van beide bedrijven, nauw met elkaar verwant zijn.
De heer Felix Boulez is hier in zijn toespraak, via het ontstaan en de geschiedenis van Betonac, al dieper op ingegaan en we zullen dit ongetwijfeld ook kunnen zien tijdens de fototentoonstelling.

 

Ik ben vandaag een fiere burgemeester.
Uitgenodigd worden om verjaardagen van bedrijven, personen, verenigingen, etc. te vieren, is als ‘burgervader’ altijd fijn, maar een bedrijf dat 100 jaar bestaat, is uitzonderlijk. Ik wil dan ook iedereen, van hoog tot laag, van eigenaars en/of bestuurders tot arbeiders, die hiertoe hebben bijgedragen, van harte proficiat wensen.

 

 

Betonac is verbonden met Sint-Truiden of moet ik zeggen met de buurt Melveren, bijna zoals Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging (KSTVV), en heeft van hieruit heel België veroverd, ook Wallonië.
Het doet goed dit nog eens te horen in deze tijden van communautaire hoogspanningen.

 

 

Betonac is ook altijd een echt familiebedrijf geweest, waar ‘de patron’ dicht bij zijn ‘werkmensen’ stond.
En ik heb mij de laatste dagen hieromtrent in het bijzonder nog wat geïnformeerd: de Koninklijke BAM-groep is verstandig, zij hebben die eigenschap overgenomen.
Dit is logisch: we kunnen niet anders verwachten van zulke internationale groep, die op zoveel domeinen actief is.

 

 

Betonac is altijd een belangrijke werkgever geweest voor Zuid-Limburg en de stad Sint-Truiden en het aantal personeelsleden is altijd vrij stabiel geweest.
Momenteel werken er 330 werknemers.

 

 

En dat is niet zo evident en simpel, ook al lijkt dit zo.
Het is elk jaar een nieuwe uitdaging om te zorgen dat er voldoende opdrachten en werken binnengehaald worden om alle werknemers aan het werk te kunnen houden.
Het was een permanente bekommernis van de voormalige ‘patron’ Felix Boulez en nu zal het niet anders zijn.

 

 

Dames en heren
Beste vrienden

 

 

Ik had gisterenmorgen om 07.30 uur al een afspraak met ‘mijn copain’ André Vautmans - ik hoop dat ik u zo mag noemen André - om wat elementen te verzamelen voor deze toespraak. Maar de twee vorige sprekers hebben het mij gemakkelijk gemaakt, want zij hebben het meeste al gezegd.

 

 

À propos, aan gedelegeerd bestuurder Marc Peeters kan ik zeggen dat hij zich geen zorgen moet maken als hij André en mij soms ’s morgens om 07.30 uur al eens ziet vergaderen in het bedrijf.
Felix wist dat.
Het is dan altijd om ‘iets te regelen’ en mochten er personen van de rechterlijke macht in de zaal zijn: het gaat over ‘regelen’ in de goede, oude en wettelijke betekenis van het woord!
Kortom het is altijd, voor de goede zaak, welke dat ook mag zijn!

 

 

Dus vermits al veel gezegd is, ga ik mij beperken tot een aantal woorden over Felix en ik hoop dat niemand mij dat kwalijk zal nemen.

 

 

Neen, Felix je moet geen schrik hebben, over sommige dingen, zoals bijvoorbeeld onze enkele gezellige en plezante etentjes met de veel te vroeg overleden de heer Freddy Vreven of over andere uitspattingen zal ik het niet hebben.

 

 

Felix is via zijn latere echtgenote Betty in het bedrijf gekomen.

 

 

Ik ken Felix al jaren: als medebezieler van dit familiebedrijf, als voorzitter van de beroepsfederatie waar hij altijd gepleit heeft voor strenge normen bij het uitvoeren van openbare werken, zodanig dat de minder ernstig werkende bedrijven uit de sector zouden geweerd worden en waar hij opdracht gegeven heeft om een film te maken dat wegenbouwers ook aandacht voor de verkeersveiligheid moe(s)ten hebben, echt een voorloper van de huidige maatschappelijke discussie, als regelmatige bezoeker/gast bij de toenmalige Vlaamse ministers van Openbare Werken Eddy Baldewijns en Steve Stevaert, waar ik toen adviseur was en last but not least, ondanks zijn Oost-Vlaamse afkomst, als echte Truienaar, actief in het sociale leven, onder andere bij de serviceclub ‘Lions’ en jaren als voorzitter van de Sint-Truidense Ondernemersclub (STOC).
Dit alles moet geplaatst worden binnen de zeker niet gemakkelijke familiale gebeurtenissen waarmee Betty en Felix in hun leven geconfronteerd (geweest) zijn.

 

 

Kortom, Felix is voor mij het typevoorbeeld van een familiaal, maar ook sociaal ondernemer.
Ik weet dat uit heel wat persoonlijke contacten met zijn werknemers, maar ook uit de contacten met de vakbonden en de vakbondsafgevaardigden.
En hij heeft het zelf gezegd in zijn toespraak: echt naakte ontslagen heeft dit bedrijf nooit gekend.
Gewoon uniek!
Felix stond tussen zijn mensen en was permanent bekommerd om toch maar voldoende opdrachten binnen te halen om niemand te moeten afdanken.

 

 

De medewerkers zijn als het ware verknocht aan het bedrijf en dat is ongelooflijk belangrijk voor het imago van een onderneming, maar ook op momenten van schaarste op de arbeidsmarkt voor bepaalde functies.
Investeren in tevreden arbeiders en werknemers is belangrijk en bij Betonac is dat altijd zo begrepen en toegepast. Vele arbeiders en werknemers werken hier dan ook al jaren in onderling en wederzijds respect met de directie.

 

 

En voor het overige stel ik vast dat de pioniersrol, die Betonac altijd gehad heeft qua wegenbouw, verzekerd blijft via de Koninklijke BAM-groep, zoals al gezegd door gedelegeerd bestuurder Marc Peeters.
Zij weten perfect in te spelen op de nieuwe uitdagingen, zoals onder andere de toenemende mobiliteit per auto met alle gevolgen vandien voor de wegeninfrastructuur -denken we maar aan Antwerpen - en de aanpassingen van de wegen als gevolg van de gewijzigde klimatologische omstandigheden (te heet/te warm in de zomer; te koud, ijzel en sneeuw in de winter).

 

 

Dames en heren
Beste vrienden

 

 

Ik ga afronden.

 

 

Proficiat aan al diegenen, die, op welke manier dan ook, bijgedragen hebben tot deze 100e verjaardag.
Nog vele jaren, op naar 200 jaar, nog veel succes en blijf vooral dat typisch Sint-Truidens bedrijf dat je altijd geweest bent!

 

 

Bedankt voor uw aandacht.