Bevelsovergave Campus Saffraanberg

Op vrijdag 4 mei 2012 vond de bevelsovergave plaats van de Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) Campus Saffraanberg.
Kolonel ingenieur stafbrevethouder Danny Delamalle wordt opgevolgd door kolonel stafbrevethouder Herman Ruys als nieuwe korpscommandant.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove was aanwezig.

“Ik wil kolonel ingenieur stafbrevethouder Danny Delamalle danken voor de fijne samenwerking en ben er zeker van dat deze even vlot zal verlopen met de nieuwe korpscommandant Herman Ruys.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

“In ons imago als militair vriendelijke stad is Saffraanberg een heel belangrijk gegeven.

Tot voor de vorige korpscommandant Danny Delamalle was de Campus Saffraanberg in handen van een ‘luchtmachter’ en nu is het al de tweede keer een ‘landmachter’, die deze bevoegdheid heeft.
Toen Danny Delamalle aankwam was er een zekere vrees bij de ‘luchtmachters’ dat er veel zou veranderen, maar dit is ongegrond gebleken. Ook Danny heeft bewezen dat ‘landmachters’ voldoende in de lokale bevolking kunnen ingebed zijn.

Mijn stelling terzake is en blijft het leger zal sociaal zijn of zal niet zijn.”, besluit
Ludwig Vandenhove.