Bewondering

Ik heb nog elke dag meer bewondering voor de vele personen en ‘gezellinnen’/’kameraden’, die ooit bij mij op een verkiezingslijst gestaan hebben.
Zij hebben ‘kleur bekend’ en/of doen dat nog altijd.
In een tijd van steeds groter wordende desinteresse in de politiek, neen zelfs openlijke afkeur van onze democratie, verdient dit blijvende bewondering en respect.