Big money

“Bouw- en milieuvergunningen gaan voor ondernemers en de immobiliënsector soms (vaak?) niet over een snelle afhandeling of administratieve rompslomp, wel enkel en alleen over meer opbrengsten en winsten.

Een verdieping meer mogen bouwen of bepaalde milieu-investeringen niet moeten doen, betekent big money.

Maar dat wordt zelden of nooit verteld: het is altijd die verdomde overheid, die te moeilijk doet en/of te traag werkt.”