Bloemtorens

“Waar is de tijd naartoe dat er in alle buurten en dorpen van Sint-Truiden bloemtorens stonden?”, vragen sp.a-fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

Zijn de buurten en randgemeenten vergeten door de nieuwe CD&V-Open Vld-meerderheid?
Is er alleen nog geld voor grote en dure projecten in het centrum?

Hieronder vindt u de perstekst.

Zijn de deelgemeenten te min om te bebloemen?

“Die vraag moeten we ons  toch wel echt durven stellen nu dat CD&V en Open Vld hun bebloemingsplan dinsdag op de gemeenteraad uit de doeken hebben gedaan”, aldus sp.a-fractieleider Filip Moers.

57.000 euro voor het centrum, amper 5.000 euro voor de dorpen.

Voor het centrum wordt een privé-firma ingeschakeld om de bebloeming aan te brengen en te verzorgen. Hiervoor wordt een bedrag voorzien van 57.000 euro.

Voor alle randgemeenten wordt amper een bedrag van 5.000 euro  beschikbaar gesteld en wordt een oproep gedaan aan vrijwilligers om deze taak op zich te nemen.

De sp.a-fractie is absoluut niet te spreken over dit voorstel dat voor een grote discriminatie zorgt voor het centrum en de deelgemeenten. Niet alleen het grote verschil tussen beide bedragen stoort ons, ook over het effectieve resultaat stellen wij ons vragen. Met het voorziene geld en het inschakelen van de privé zal de bebloeming in het centrum een feit zijn. Of er in alle randgemeenten bebloeming zal zijn is verre van een zekerheid aangezien men hiervoor uitsluitend afhankelijk is van vrijwilligers en voor minder dan 1/10 van het bedrag.

CD&V en Open Vld  haalden in  2010 de 28 bloemtorens uit het straatbeeld!

“Het wordt nog pijnlijker als we even terug  gaan naar het verleden. Meerdere jaren prijkten 28 mooie bloemtorens mooi verspreid op het ganse grondgebied van Sint-Truiden. Om het onderhoud en de kwaliteit nog te verbeteren had ik als toenmalig schepen van openbaar groen in de begroting van 2010 een bedrag voorzien om de bloemtorens uit te besteden aan de privé. Deze post werd toen door CD&V en Open Vld geschrapt en de 28 bloemtorens moesten noodgedwongen op stal (zie artikel www.filipmoers.benog alleen bebloeming in het centrum” van 6 april 2010)                                                                                            Diezelfde meerderheid komt nu met hetzelfde idee maar beperkt tot het centrum.

“Ik stel mij de vraag of CD&V en Open Vld de inwoners uit de deelgemeenten ook gaan vergeten bij het versturen van de torenhoge  afvalfactuur” besluit sp.a-fractieleider Filip Moers.

 

Zie onder andere Stadsbestuur start nieuw concept 'Bloemen in het dorp'. Het Belang van Limburg, Het Belang van Sint-Truiden, 07-03-2014, p. 2.  

Zie ook  Constructieve oppositie! van 04-03-2014 op deze website.