Boerenbond (BB) is er weer!

Ondanks het goed werk van de overheid om duidelijke richtlijnen uit te vaardigen en die zo goed mogelijk te communiceren, is er het traditionele ‘net met de mazen’.
Dat geldt voor bepaalde sectoren en bepaalde informatie.

“Neem nu de sierteelt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Sinds dinsdagmorgen 24 maart 2020 is er officieel duidelijkheid. Alhoewel het nog altijd ‘rommelt’ binnen de sector.

Zelfstandigen, die enkel bloemen en planten verkopen, moeten dicht blijven.
Geen levensbelangrijke, essentiële sector: logisch en te begrijpen.

Zelfstandigen, die ook normale voeding en/of dierenvoeding, samen met bloemen en planten verkopen, mogen openblijven.
Over welke winkels gaat het? Juist om de ketens, zoals HORTA of Arvesta, voorheen AVEVE, onderdeel van de Boerenbond (BB).
Opgelet: ik gun elke zelfstandige dat. Maar is het eerlijk ten opzichte van de andere middenstanders in de sierteelt?

De Boerenbond (BB) zit er weer tussen.
Nog maar eens de bevestiging van de politieke en economische macht van de BB. Ondanks het gegeven dat er steeds minder landbouwers in de meest brede betekenis van het woord zijn. Vanuit mijn politieke en maatschappelijke achtergrond bekeken, zou ik willen dat de vakbonden, die een veel groter gedeelte van de bevolking vertegenwoordigen, ook zo een sterke invloed zouden hebben als de BB.

Een citaat dat niets aan onduidelijkheid overlaat: “We zijn dan ook in permanent overleg met de federale en Vlaamse overheid via de verschillende taskforces en overlegmomenten zodat de impact op onze sectoren goed op de radar van de overheid zit, ook bij de te nemen maatregelen.” (1)

Als sp.a hebben wij eveneens een mail gekregen vanuit de sierteelt.
Als effectief lid van de Commissie Landbouw heb ik het antwoord voorbereid.
Als sp.a zijn wij bereid alle voorgestelde maatregelen voor de getroffen sectoren mee te steunen in het Vlaams parlement, maar binnen de haalbare budgetten.
Dat klinkt niet populair, maar in deze tijden van de Coronacrisis blijft dit principe geldig. De bomen groeien niet tot in de hemel, ook niet in tijden van Corona.

Bij de BB draait het meestal (altijd?) om geld.
In mijn periode als gedeputeerde begon ik gesprekken met vertegenwoordigers van de BB altijd met “wat moet dat kosten?”.”

Hieronder vindt u de brief van de sector van de bloemen- en plantenteelt en het antwoord van de sp.a fractie.

Geachte parlementsleden,

Een ongeziene crisis treft de sierteelt midscheeps in wat een van de drukste momenten van het jaar zou moeten zijn.
De bloemisten, de producenten van perk- en balkonplanten, van plantgoed ... betalen vandaag cash de prijs van de crisis.
Export is stilgevallen en ook de binnenlandse markt is nog steeds op slot want bloemenwinkels en tuincentra zijn gesloten.
Net op het moment dat het gros van de jaaromzet moet gerealiseerd worden.

Het is duidelijk dat de coronapiek in ons land nog niet voorbij is, en dat er dus ook nog geen sprake is van verbetering voor de markt van sierteeltproducten op dit moment.
Zodoende dat onze cashflow weg is, maar dat ook onze stock waardeloos zal worden als niet snel ingegrepen kan worden vanuit Vlaams en/of federaal vlak.
Als dit te lang blijft aanhouden zal de sierteelt aankijken tegen een verlies aan omzet van 750 à 950 miljoen euro als gevolg van de corona-pandemie, momenteel lopen deze verliezen al op tussen de 135 à 200 miljoen euro.
De sector realiseert zich maar al te goed dat het echter weinig kan doen dan alles ondergaan wat opgelegd wordt vanuit Vlaams en/of federaal niveau.

Laat me echter zo vrij zijn om het eens langs onze zijde te bekijken.
De meeste bloemen en planten worden verkocht in openlucht, serres en gespecialiseerde tuincentra waar ruimte meestal een luxe is om de klanten niet laten samen te troepen.
Nu we ons echter bevinden in een “zachte” lockdown is het misschien een opportuniteit om de burgers op een bepaalde manier in hun “kot“ te houden, althans te lezen “tuin”.
Ik denk ook dat de gehoorzame burgers hier stilaan nood zullen aan krijgen om rust te vinden binnen de eigen veilige omgevingen indien dit regime van leven nog lang aangehouden zal moeten worden.$
Trouwens waarvoor al mijn begrip.  Zo zie ik dat het mogelijk moet zijn om onder bepaalde strikte voorwaarden de sierteelt een handje te helpen om hun zelfbehoud te kunnen garanderen, anders vrees ik dat het voor vele net de emmer (niet de druppel deze keer) teveel zal gaan worden deze pandemie. Dat zal mogelijks zelfs veel gezonde bedrijven mee naar de afgrond kunnen brengen.
Een idee lijkt me dan ook om tuincentra, bloemenwinkels, … vanaf een bepaalde oppervlakte en een zeker percentage openlucht en/of serre constructie op een gecontroleerde manier te laten handelen in tuinbouw artikelen.
Zekere aandacht moet dan uitgaan naar hygiëne, enkel betalingen via kaart, maximale aantallen personen per m² of zelfs m³.
En dit integenstelling tot datgene dat momenteel gebeurd door de kleinere vindingrijke bloemisten en centra onder het mom van aan huisleveringen “brengen de lente aan huis”.
Volgens mij eerder “van deur tot deur tot de bus leeg is” principe. Dit gebeurt dan weer in grote waarschijnlijkheid met enkel cash betalingen al of niet direct gepast, minder hygiëne en elke keer een kans op verspreiding door te kleine social distance.

Dergelijk creatieve handel wat momenteel nog steeds volledig volgens de opgelegde maatregelen geldig is, lijkt me als bioloog van opleiding echter not done.
Er zijn ander en betere manieren om handel te doen voorhanden, met een beetje gezond verstand van de sector en de overheid zelf.

Blijf gezond en zorg goed voor je omgeving!

Bedankt voor uw bericht.

We erkennen dat de sierteeltsector het bijzonder moeilijk heeft aangezien dit nu de drukste periode is en er heel wat producten verloren zullen gaan als deze niet verkocht worden. Daarmee is de sierteeltsector één van de branches, die zwaar de economische gevolgen van deze Coronacrisis ondervinden.

Zoals u zelf aangeeft, hebben we de coronapiek nog niet bereikt. Het is dan ook in iedereen haar/zijn belang dat mensen zo weinig mogelijk in contact komen met elkaar om het aantal besmettingen te spreiden doorheen de tijd. Zo zal onze gezondheidszorg voldoende opvang kunnen voorzien voor de zieken en zullen de maatregelen minder lang nodig zijn.

Als politici moeten wij in de huidige crisis de specialisten en medici, die bepaalde maatregelen voorstellen, het vertrouwen schenken. Wij hebben geen andere keuze. Zo wordt ook het meest eenduidig signaal aan de bevolking gegeven.

Wij beseffen ten volle dat dit een grote impact heeft op de sector maar we kunnen daardoor een algemene opening van de tuincentra momenteel niet steunen, ook al is de nood aan tuinieren tijdens deze zonnige dagen hoog. In het belang van de volksgezondheid verkiezen wij op dit moment strenge gezondheidsmaatregelen, in combinatie met een breed pakket aan sterke economische steunmaatregelen.

De minister van landbouw heeft al een aantal ondersteunende maatregelen aangekondigd voor de hele landbouwsector. Als sp.a fractie zullen wij deze voorstellen maximaal ondersteunen in het Vlaams parlement. Een versterking van deze steunmaatregelen om deze moeilijke periode te overbruggen, is voor ons zeker mogelijk. Wij zijn dan ook steeds bereid tot overleg met de sector om bijkomende steunmaatregelen voor te stellen.

Wij hopen u met dit schrijven van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

i.o. de sp.a -fractie