Boogjacht: ja of neen?

Op donderdag 22 maart 2018 was er een voordracht van Frank Siedentopf over boogjacht in het lokaal van handboogclub ‘De Ware Vrienden’ Terbiest, Hasseltsesteenweg 103 in Sint-Truiden.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was aanwezig.

“Het is niet de eerste keer dat ik in contact kom met de aanhangers van de boogjacht”, zegt Ludwig Vandenhove. “Bovendien moet je als politicus in zoveel mogelijk milieus komen om je een beeld te kunnen vormen en om eventueel de gepaste beslissingen te kunnen nemen.
Er wordt meer en meer over boogjacht gesproken als mogelijk bijkomende middel om de everzwijnenplaag te bestrijden.
In Wallonië is de boogjacht (voorlopig nog?) toegestaan, zoals in de Verenigde Staten (VS) en in heel wat andere Europese Unie (EU)-landen, in Vlaanderen niet.” (1)

Frank Siedentopf: “De bedoeling van dit soort informatieavonden is de zogeheten mythes rond de boogjacht uit de wereld te helpen en een correct beeld op te hangen van de moderne jacht met pijl en boog.
Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk onderzoek en de hieruit afgeleide statistieken.
De boog is een degelijk en accuraat jachtwapen dat in vele opzichten niet moet onderdoen voor een vuurwapen.
Wij denken dat het beter is dat de boog de voorkeur zou krijgen om in (voor)stedelijke en toeristische gebieden, in natuurreservaten (wordt ruim toegepast in de VS bijvoorbeeld), etc. de bestrijding aan te pakken van overpopulatie van schadelijk wild en exoten.
Een boogjager is nog meer een natuurbeschermer dan de gewone jager. De gemiddelde leeftijd ligt ook lager.”  

De spreker gaf eerst een kort overzicht van de geschiedenis.
De mens is altijd een jager geweest (op zoek naar eten en vooral vlees!) en het is pas met het uitvinden van het buskruit dat ‘pijl en boog’ op de achtergrond geraakt zijn.
Nadien werden het gebruikte materiaal en de toegepaste werkwijzen overlopen.
Tot slot werden er enkele demonstraties gegeven met de jachtboog op een ‘nagemaakt everzwijn’ en konden er vragen gesteld worden.

In België is de boog een sportwapen, geen jachtwapen.

Iets bijgeleerd?
Natuurlijk”, besluit Ludwig Vandenhove. “Bovendien was ik nog eens bij mijn goede vrienden van de boogschuttersclub ‘De Ware Vrienden’.

 

(1) ”Jacht met pijl en boog verbieden? Dat is net diervriendelijker”. Het Belang van Limburg, 24-03-2018, p. 6.

Zie De ridder van de barakken doet het weer! van 22-09-2009 en Overdekking schietstand boogschutters en petanquevelden op het domein Terbiest in Sint-Truiden! van 15-09-2009 op deze website.

Foto: Ludwig Vandenhove

Tags: