Bos- en Houtbeurs groot succes!

“De 1ste Limburgse Bos- en Houtbeurs op zondag 19 oktober 2014 in Zutendaal (Leutsestraat) was een groot succes”, zegt gedeputeerde van natuur en voorzitter van de 5 Limburgse Bosgroepen Ludwig Vandenhove.
“Meer dan 7 500 geïnteresseerden zakten af naar het militair domein.”

 

Natuurlijk speelde het goed weer mee, maar het valt niet te ontkennen dat het concept van de Bosgroepen meehelpt om de laagdrempeligheid van bos, groen, natuur, etc. bij de gemiddelde burger te verhogen. Bovendien werkt dit het bewustzijn van de klimaatproblematiek, en om er iets aan te doen, in de hand.

Dit succesvolle evenement bewijst de inzet van de vele vrijwilligers gecombineerd met  de professionele kwaliteiten van alle medewerkers van de Bosgroepen.
Een dikke proficiat!
Hier kan Vlaanderen niet langs kijken. Vermits Bosgroepen een grondgebonden aangelegenheid zijn en de provincies deze taken mogen blijven uitvoeren, reken ik op verdere financiële ondersteuning.

Het geld dat de Vlaamse regering vorig jaar toegezegd heeft aan de provincies voor de Bosgroepen in het kader van de verevening is gestort in het Provinciefonds.
Vermits dit Provinciefonds afgeschaft is, is dat geld weg.
In Limburg voorzien wij in 2015 financiering voor de Bosgroepen vanuit de algemene provinciale middelen.
De Bosgroepen moeten in Limburg evenveel besparen dan de andere beleidsdomeinen, niet minder of niet meer.
Als de Vlaamse regering het eigen regeerakkoord respecteert, zullen de provincies via dotaties vanuit Vlaanderen vanaf 1 januari 2016 middelen krijgen om de Bosgroepen te blijven financieren.

 

De heer Marc Judong werd als 15 000ste lid van de Vlaamse Bosgroepen gehuldigd.

De officiële opening gebeurde op een originele manier: Patrick Meesters (coördinator Limburgse Bosgroepen), Jef Bobbaers (burgemeester zutendaal) en Filiep Cardoen (kabinetsmedewerker Vlaams minister Joke Schauvliege) en ikzelf zaagden een boomstam door”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

 

Zie onder andere Limburgse bos- en houtbeurs doet 7.500 bezoekers versteld staan. www.limburg-actueel.be, 20-10-2014. Bosbijenteelt op Limburgse Bos- en Houtbeurs. www.hbvl.be, 21-10-2014. Zutendaal: Limburgse Bos- en Houtbeurs overweldigend succes. www.limburgnieuws.be, 20-10-2014.

Zie ook Cartoon: Limburgse Bos- en Houtbeurs van 17-10-2014 en Bos- en Houtbeurs van 13-10-2014 op deze website.