Bosland gaat voor natuurvriendelijke bedrijventerreinen

Op dinsdag 12 april 2016 werd het Interreg-project 2B Connect, dat werkt aan grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden, officieel voorgesteld op het industrieterrein Maatheide in Lommel.
Tegelijkertijd werd de nieuwe vestiging van de nv Verenigde Autobusmaatschappijen (VBM) (Maatheide 93) geopend, waar de plechtigheid plaatsvond.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was één van  de sprekers.

Ludwig Vandenhove: “Natuurlijke verbindingen zijn belangrijk.
Vandaag wordt hier (weer) een bijdrage geleverd aan een belangrijke provinciale natuurverbinding.

Uniek hier is dat er een industrieterrein en ondernemingen bij betrokken worden.
Er wordt vaak gepraat over ecologie en economie, maar hier wordt dat verband in de praktijk gerealiseerd. Dus neen, ecologie en economie moeten niet tegengesteld aan elkaar zijn. Bovendien is het gemakkelijker om op het niveau van een gemeente of stad met elkaar te praten dan op het niveau van een provincie of van Vlaanderen.
Dit is een ideale situatie om burgers, in dit geval de werknemers en betrokkenen van  de bedrijven, te sensibiliseren voor natuur en alzo voor de klimaatproblematiek.
Zij worden er dagelijks, in hun werkomstandigheden, mee geconfronteerd.
Bosland in het algemeen en Lommel in het bijzonder spelen hier een voortrekkersrol in. Zo is er het Vlinderproject ‘Lommelse ondernemingen geven kleur aan  de stad’ (een samenwerking van het Agentschap Natuur en Bos (ANB), de Lommelse Ondernemersclub (LOC) en de stad Lommel).
Ik probeer zulke samenwerking in andere Limburgse gemeenten op gang te brengen, maar voorlopig lukt dat niet. Misschien moeten we dat ook proberen met het project ‘Wild van Bijen ’dat door het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) is uitgewerkt.

Natuurvriendelijke industrieterreinen leveren tewerkstelling op: rechtstreeks in de er gevestigde bedrijven, onrechtstreeks in de groenbedrijven, die mee instaan voor de inrichting en het onderhoud.
Hier kunnen zelfs sociale economie-bedrijven voor ingeschakeld worden.

Bosland, het samenwerkingsverband van het Agentschap Natuur en Bos en de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel en Overpelt, is op de goede weg.
Dankzij hun samenwerking zijn zij inmiddels een begrip geworden in Limburg en zelfs ver daarbuiten.
Enkele maanden geleden heb ik, samen met mijn collega van de provincie Antwerpen, vergaderd met een aantal gemeenten vlak over de Antwerpse provinciegrens met de bedoeling een nauwere samenwerking tot stand te brengen.
Zij zijn daar vragende partij voor.
Iemand die graag wandelt, in de natuur vertoeft of fietst, kijkt niet of zij/hij een bepaalde lands- of provinciegrens overschrijdt. Vandaar dat het belangrijk is dat wij onze natuur in Limburg best als geheel ‘aanbieden’ of ‘verkopen’ en dan pas de specificiteit van elke regio benadrukken.
Hoe dikwijls heb ik deze oproep al niet herhaald?
Eens bezoekers of toeristen hier zijn, zullen ze zelf wel de keuze maken naar welk gebied ze afzakken, zoals Bosland, Haspengouw, het Nationaal Park, De Wijers, etc.

Wat Nederland betreft, geldt dezelfde redenering als voor het gebied vlak over de grens met de provincie Antwerpen.
Ik vind dat we op het vlak van natuurbeleving (nog) nauwer moeten samenwerken met Nederland. Daarom vind ik dit Interreg-project 2B Connect een belangrijke stap.
Limburg heeft inmiddels heel wat kennis en ervaring opgebouwd in het binnenhalen van Europese projecten en Europees geld.
Aanvankelijk was dit eerder voor economische of opleidingsprojecten, maar stilaan speelt natuur daar een grotere rol in  en daar kan ik alleen maar blij mee zijn.

Proficiat aan de nv VBM met het nieuwe gebouw en aan iedereen en alle instanties, die aan dit project hebben bijgedragen.”   

 

Hieronder vindt u het persbericht.Zie www.bosland.be.

Zie ook Natuur stopt niet aan de provinciegrenzen van 03-02-2016 en Vlinderhappening Lommel van 01-07-2015 op deze website.