Bouw sporthal Veemarkt terug naar af?

“Ik hoop het.”, zegt titelvoerend burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Als de nieuwe meerderheid CD&V en Open VLD in Sint-Truiden verkondigen dat ze een sober beleid gaan voeren, ga ik er zeker van uit dat ze gezond (financieel) verstand gaan gebruiken.” (*)

Het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Truiden (AGOST) heeft de bouwvergunningsaanvraag voor de bouw van een sporthal op de Veemarkt ingetrokken.
De bouwvergunning is rechtstreeks ingediend bij het Agentschap Ruimte en Erfgoed Limburg, die de uiteindelijke beslissing moe(s)t nemen.
Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de procedure, door de meerderheid van de sp.a, een ongunstig advies uitgebracht.

“Als sp.a hebben wij ons steeds verzet tegen deze locatie, omdat het financieel, maar ook om andere redenen (bijvoorbeeld de parking aan de Veemarkt, die steeds meer gebruikt wordt), veel logischer zou zijn om een sporthal te bouwen samen met een school.
Dit is wat gebeurt in heel wat andere Limburgse gemeenten en steden.”, zegt schepen Filip Moers. “Zo zou er een veel duurzamer investering kunnen gerealiseerd worden, waarbij de sporthal tijdens de dag door de school zou kunnen gebruikt worden en ‘s avonds en in het weekend door de (sport)verenigingen.”

Twee jaar geleden heeft de CD&V een toegevoegd punt op de gemeenteraad laten agenderen waarbij geen initiatief meer mocht genomen worden op de Veemarkt, het Begijnhof en het Speelhof zolang er geen masterplan en een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waren goedgekeurd.
Dit was toen nog tevergeefs een ultieme poging om de belevingsboomgaard in het domein Speelhof tegen te houden.
Zie de tekst ‘Rozentuin op domein ’t Speelhof uitgebreid’ van 2 juli 2012 op deze website.

Het ongunstig advies van het college van burgemeester en schepenen was vooral gebaseerd op deze gemeenteraadsbeslissing. Ook het parkeerprobleem dat dagelijks, maar vooral op zaterdag, zou ontstaan tijdens de wekelijkse rommelmarkt, was een belangrijk argument.
Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat het Agentschap Ruimte & Erfgoed dit ongunstig advies moeilijk naast zich neer kon leggen en waarschijnlijk de bouwvergunning zou weigeren.
Om gezichtsverlies te beperken, werd vlak na de verkiezingen het dossier ingetrokken.
Of hoe je een put graaft voor een ander en er zelf in valt. Of hoe je als partij, in dit geval de CD&V, uzelf kan tegenkomen.”, zegt schepen Filip Moers.

“Opmerkelijk is dat dit nieuws eerder toevallig is uitgekomen.
Dat CD&V en Open VLD het hebben verzwegen tot daar toe, maar dat de betrokken ambetena(a)r(en) het niet nodig geacht hebben dit officieel mee te delen aan het college van burgemeester en schepenen, is veel erger.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Nu begrijp ik, samen met heel wat andere elementen, dat CD&V en Open VLD voor de verlenging van de aanstelling van de waarnemend stadsarchitect hebben gestemd in de gemeenteraad van maandag 19 december 2012 ondanks hun openlijke kritiek op zijn houding in heel wat dossiers.
Als sp.a hebben wij tegengestemd.

Dit is één van de problemen van politici: commentaar en kritiek geven op ambtenaren, maar op de weinige momenten dat ze de kans krijgen om op te treden, laten ze het na of durven ze niet.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.  

(*) artikel ‘Nieuw bestuur houdt knip op portemonee’ in De Standaard, 15 december 2012.

Zie onder andere de teksten ‘Cartoon: Ja, er moet een nieuwe sporthal komen’ van 2 januari 2012, ‘AGOST: de financiële ondergang van Sint-Truiden!’ van 5 oktober 2012 en ‘Antiek- en rommelmarkt moet op de Veemarkt blijven’ van 6 oktober 2012 op deze website.