Bouw vispassage in Bilzen

Op donderdag 3 april 2014 keurde de deputatie op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove de bouw van een vispassage aan de vroegere Motmolen op de Demer in Bilzen goed.

“Een vispassage of vistrap is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, sluis of in dit geval molen ontoegankelijk geworden achterland. Een aantal vissen kunnen hun weg nu niet stroomopwaarts vinden ter hoogte van de Motmolen.
Dankzij de bouw van deze vispassage wordt dit knelpunt opgelost.”, aldus Ludwig Vandenhove.

De perstekst vindt u hieronder.

PROVINCIE PLANT VISPASSAGE AAN DE MOTMOLEN IN BILZEN

De deputatie van 3 april 2014 keurde op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove een samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Natuur en Bos goed die er toe moet leiden dat het bestaande vismigratieknelpunt aan de vroegere Motmolen op de Demer in Bilzen wordt opgelost.

Van de Motmolen in Bilzen blijven nog slechts enkele restanten over: alleen de val van de molen met enkele steunmuren en enkele ondergrondse vloerelementen zijn nog terug te vinden. Juist deze val zorgt er voor dat er geen vrije vismigratie plaatsvindt. In de nog bestaande woelkom worden een aantal soorten teruggevonden die stroomopwaarts hun weg niet vinden. Het aanleggen van een vispassage moet hiervoor soelaas bieden.

De provincie Limburg als waterbeheerder met Agentschap Natuur en Bos (ANB) als partner sluiten een overeenkomst af waarbij ANB 100.000 euro maximaal investeert.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “De provincie Limburg betaalt de rest. Verder treden we op als ontwerper en aanbestedende overheid en zorgen we voor de uitvoering zelf.

Ook voor het oplossen van de vismigratieknelpunten in Bilzen aan de Meershovenmolen en Bilzermolen werd destijds samengewerkt met ANB. Dit project is weer een stap om de uiteindelijke doelstelling te realiseren: vis vanuit de Schelde, Rupel, Dijle en Demer tot in Berg bij Tongeren alle bewegingsvrijheid geven. Hiermee wordt dan ook invulling gegeven aan de Europese doelstellingen inzake waterbeheer.

 

Zie onder andere Nieuwe vispassage aan oude graanmolen. Het Belang van Limburg, Het Belang van Tongeren, 25-04-2014, p. 7.

Zie ook Modder- en wateroverlast in Zuid-Limburg bestrijden van 10 april 2014 op deze website.