Brandpreventie

“Brandpreventie is eerder een zaak van organisatie, minder van financiële middelen.
Hoe dikwijls heb ik dat niet gezegd als burgemeester van Sint-Truiden?”, aldus gedeputeerde voor veiligheid Ludwig Vandenhove.

“De Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken (BIZA) zou meer initiatieven moeten nemen op het vlak van preventieve maatregelen. Nu hangt dit te zeer af van individuele initiatieven van brandweerbevelhebbers en/of lokale politici, vooral burgemeesters, in bepaalde korpsen, zones en/of gemeenten/steden.”

Ludwig Vandenhove zei dit naar aanleiding van de officiële voorstelling van het animatiefilmpje voor brandveilige feestdagen door de Limburgse Brandweerbond en Limburgse brandweerschool van het PLOT.

“Ik blijf ervoor pleiten dat er in de preventieplannen uit de FOD BIZA aandacht zou zijn voor brandpreventie naast het politioneel gedeelte.

Als gedeputeerde voor veiligheid zal ik trachten, samen met de Koninklijke Limburgse Brandweerbond (KLBB), in Limburg de preventieve initiatieven zoveel mogelijk te coördineren.
Er bestaan voldoende goede praktijkvoorbeelden, die in Limburg kunnen uitgewisseld worden tussen korpsen, zones en/of gemeenten/steden.
Het warm water moet niet altijd opnieuw uitgevonden worden.
”, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht.

Limburgse brandweer sensibiliseert via animatiefilmpje voor brandveilige feestdagen

Limburgse Brandweerbond en Limburgse brandweerschool PLOT lanceren animatiefilmpje met tips voor brandveilige feestdagen.

Elk jaar gebeuren er naar aanleiding van de eindejaarsfeesten heel wat incidenten die verband houden met brandveiligheid, gaande van ongevallen met vuurwerk tot huisbrand door een kerstboom of een fondueset die vuur vat. De Limburgse brandweerschool van het PLOT en de Limburgse Brandweerbond (KLBB) bundelden de krachten en brachten een sensibiliserend filmpje uit evenals een website met preventietips.

Naast redden van mens en dier en het bestrijden van calamiteiten is ook brandpreventie bij de burger thuis één van de taken van de brandweer. Met de eindejaarsperiode voor de boeg willen de Limburgse brandweerkorpsen en brandweerschool van het PLOT de Limburger sensibiliseren via een animatiefilmpje. Zo wil men ongevallen zo veel mogelijk vermijden.

In het filmpje wordt de aandacht gevestigd op veel voorkomende gevaarlijke situaties, zoals brandgevaar bij een slecht verzorgde levende kerstboom in de huiskamer, het gebruik van brandgevaarlijke kerstversiering in huis, de gevaren bij het gebruik van een fondueset, de gevaren van vuurwerk en wensballonnen enzovoort. “Er is tenslotte niets ergers dan een ‘gelukkig nieuwjaar’ te beginnen met een ongeluk dat voorkomen kon worden” aldus Jan Jorissen, voorzitter van de Limburgse Brandweerbond.

In het filmpje vindt men geen vermanend vingertje, maar een ludieke benadering van een aantal brandgevaarlijke situaties die de revue passeren.

Het animatiefilmpje is een volledig Limburgse creatie”, zo stelt gedeputeerde Ludwig Vandenhove die het PLOT onder zijn bevoegdheid heeft. Het scenario en de teksten werden geschreven door Limburgse brandweermensen, de animatie werd uitgewerkt door een Limburgs talent, die inmiddels meerdere schitterende geanimeerde boodschappen op zijn naam heeft staan  en de stem werd ingesproken door een Limburgse acteur .  “Het filmpje is een ‘eye catcher’ en uniek in zijn soort.  De Limburgse brandweer en de Limburgse brandweerschool PLOT hopen hiermee zo veel mogelijk mensen uit alle leeftijdscategorieën te bereiken om de boodschap ‘hoe veilig feesten’ over te brengen.”

Naast dit animatiefilmpje werd ook de website www.brandweerlimburg.be opgericht. Hierop kan men informatie vinden over brandveiligheid thuis. Onder meer het plaatsen van rookmelders thuis, de gevaren en de oorzaken van CO vorming, hoe een kerstboom veilig op te stellen, wat doen en wat zeker niet doen om een brand te blussen, hoe te reageren op brandwonden en nog veel meer. Op de site is ook aandacht voor handige tips zoals bijvoorbeeld de tip dat men een “levende kerstboom” eenvoudig kan behandelen met een brandvertragende spray. Naast het sensibiliseren rond brandveiligheid is de site ook bedoeld om de burger wegwijs te maken in de wondere wereld van de brandweer.

Brandweerpreventie zou meer gestimuleerd moeten worden vanuit de federale overheid. Nu hangt dit immers te zeer af van individuele personen in korpsen en brandweerzones. Zo heb ik hier als burgemeester in Sint-Truiden gedurende 18 jaar altijd een zeer actief beleid rond gevoerd.
Vanuit de provincie Limburg zal ik hier, samen met de gouverneur, een zeer coördinerende rol proberen in te spelen”, besluit gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

TVL zal het animatiefilmpje meermaals uitzenden, de eerste vertoning vindt plaats op dinsdag 10 december tussen 18.15 en 18.30 uur in het programma Dag Limburg.  De brandweer zal het filmpje ook massaal verspreiden via mail, youtube, twitter, facebook en andere sociale media.

Meer info en het filmpje vindt u op www.brandweerlimburg.be.

 

Zie onder andere Brandweer brengt ludiek filmpje voor de feestdagen. Het Laatste Nieuws, 11-12-13, p. 21. Limburgse brandweer maakt filmpje voor brandveilige feesten. Het Belang van Limburg, 12-12-2013, p. 26.

 

Zie ook Brandpreventie kan niet jong genoeg beginnen! van 04-10-2010 en PLOT krijgt opnieuw goede punten! van 04-07-2013 op deze website.