Brief aan Sint-Truidense handelaars

Op zaterdag 30 augustus 2013 en zondag 1 september 2013 heeft de sp.a-fractie van Sint-Truiden een brief bedeeld aan de Sint-Truidense handelaars om het probleem van de oneerlijk concurrentie vanuit Stayen te kaderen.

U vindt hieronder de volledige brief.                                                                                                                                                            

Geachte mevrouw
Geachte heer  
Beste vrienden

Eind vorige maand maakte het huidige CD&V en Open Vld-beleid bekend dat het schepencollege de sociaal-economische vergunning heeft afgeleverd voor een netto handelsoppervlakte van 9.279 m² aan Stayen.   

Als sp.a Sint-Truiden maken wij ons ongerust over deze geplande ontwikkelingen rond Stayen, omdat wij vrezen dat deze uitbreiding nadelig zal zijn voor de handelsactiviteiten in de binnenstad.
En we zijn niet alleen die hier zo over denken. In het dossier zit ook een negatief advies van het NSECD (Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie). Deze instantie ressorteert onder de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Het negatief advies van NSECD is gebaseerd op de volgende argumenten/opmerkingen:

-ze stellen zich de vraag of de studie i.v.m. de mobiliteit wel relevant is, aangezien er cijfers en gegevens gebruikt werden van een studie die dateert van 2008;

-er is geen inschatting gemaakt van het aantal bezoekers dat zal aangetrokken worden en zal de bestaande verkeersinfrastructuur de bezoekersstroom kunnen verwerken?;

-heel belangrijk is dat dit comité geen ‘carte blanche’ wenst te geven, aangezien er nog maar voor 8 van de 16 handelsruimtes gekend is welke activiteiten er zullen in ondergebracht worden. Met andere woorden, er zijn dus voor bijna de helft  van de netto verkoopsoppervlakte (4.421 m²)  geen gegevens beschikbaar;

-het comité stelt zich ook de vraag over de waarborgen die de aanvrager (N.V. Stayen) kan bieden om de handelskern van Sint-Truiden te beschermen. Er zijn met andere woorden weinig of geen gegevens bekend over het gemengde totaalaanbod en grootte van de winkels en hun assortimenten.

En wat zegt UNIZO Sint-Truiden?

Hier kunnen we spreken van een opmerkelijke koerswijziging. UNIZO Sint-Truiden gaf eerst negatief advies en wijzigde dit nadien in een positief advies. Blijkbaar is er na wat lobbywerk bij de minister van mobiliteit Hilde Crevits de belofte gedaan om in de toekomst aanpassingen te doen aan de rotonde aan Stayen.

De belofte van aanpassingen aan de rotonde, het gegeven dat het hotel aan Stayen uitbreidt en de aanwezigheid van een grote feestzaal (stadsfeestzaal Manège in het centrum werd onlangs gesloten), waren blijkbaar belangrijke en voldoende gegevens om een ander advies te geven.

De sp.a-fractie is van mening dat deze organisatie met dit advies onvoldoende aandacht schenkt aan de belangen en de bescherming van de hardwerkende middenstander in de binnenstad.

Het schepencollege achtte - na wat knip- en plakwerk (zoals ze bij het statieportret deden) aangebracht te hebben aan het mobiliteitsgegeven en de toezegging van minister Hilde Crevits (CD&V) over de aanpassingen aan de rotonde - dat er voldoende tegemoet gekomen was aan het negatief advies van het NSECD en leverde de vergunning af.
Voor ons als sp.a wijzigen deze aanpassingen en beloftes niets aan het fundamenteel probleem.

Zeker en vast concurrentie voor de binnenstad!

Wat denkt de Truienaar/handelaar over de gratis parkeerplaatsen aan Stayen in vergelijking met het centrum?         
We hebben al een Grote Markt en een Groenmarkt. Wat is de meerwaarde van de toekomstige horeca op de ’Kleine Markt’? 
Als het stadsbestuur er toch van uitgaat dat het nieuwe handelscomplex aan Stayen een meerwaarde zal betekenen voor de handel in de kern van onze stad, zou het dan niet logisch zijn dat de nieuwe winkels eveneens de jaarlijkse bijdrage aan Trud’Or betalen? Misschien is dit een kans om de ‘kleine’ zelfstandige in het centrum vrijstelling te geven van deze bijdrage.                                                                                                                                                                               
Is het de bedoeling om in de toekomst alle in- en outdoor evenementen naar Stayen te halen?

Op al deze vragen en bedenkingen hebben wij van CD&V en Open Vld niets gehoord.
Ook UNIZO heeft blijkbaar, bij de behandeling van de gevraagde handelsuitbreiding, hieraan weinig of geen aandacht geschonken.

Voor ons als sp.a-fractie is het dan ook duidelijk: iedereen die bijgedragen heeft tot of de beslissing heeft genomen om deze socio-economische vergunning af te leveren, zal de volle verantwoordelijkheid voor deze beslissing en de gevolgen hiervan dragen.

Voor vragen en/of suggesties kan u bij één van onze mandatarissen terecht.
Indien u geïnteresseerd bent in het ongunstig advies van het Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie, stuur dan een email naar: filip.moers@telenet.be.         

Met vriendelijke groeten

Namens de sp.a-fractie Sint-Truiden:

Sabine Brans OCMW-raadslid - Daniëlle Degline OCMW-raadslid - Marleen Thijs gemeenteraadslid -  Ann Knaepen gemeenteraadslid - Hilde Visser gemeenteraadslid  - Bert Breesch gemeenteraadslid - Eddy El Herbouti gemeenteraadslid -  Guy Knapen  OCMW-raadslid  - Filip Moers fractieleider -
Gert Stas gemeenteraadslid - Johnny Vangrieken gemeenteraadslid en
Ludwig Vandenhove gedeputeerde provincie Limburg/gemeenteraadslid

Zie ook Wie handelt in wiens belangen? van 27-08-2013, Moest de stadsfeestzaal ‘Manège’ dicht? van 27-04-2013, Adviezen compleet negeren! van 04-06-2013  op deze website.