Nationaal

Bestuurlijke handhaving: federaal en/of Vlaams?

“Gemeenten en politiezones zouden zelf meer moeten kunnen handhaven en zelfs optreden, onder andere tegen de georganiseerde criminaliteit.
Ik ben daar al jaren een pleitbezorger van”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

GAIA bestaat 30 jaar

“De dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) bestaat 30 jaar.
Ik ben er al jaren lid van en heb er in al mijn politieke functies goed en nauw mee samengewerkt, nu als Vlaams Parlementslid”, zegt Ludwig Vandenhove.

Mijn eedaflegging als senator

Op dinsdag 11 oktober 2022 legde Ludwig Vandenhove de eed af als gemeenschapssenator. (1)

De hoeveelste keer zou het zijn dat ik de eed afleg, voor een aantal functies zelfs diverse keren, ik ben de tel kwijtgeraakt”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Gemeenteraadslid, burgemeester, politieraadslid, federaal volksvertegenwoordiger, senator, provincieraadslid, gedeputeerde, Vlaams parlementslid, …”.  

Bekijk hier de eigen opname van de Senaat over de eedaflegging, de korte en de langere versie. (2)

Nog eens senator

Op dinsdag 11 oktober 2022 heeft Ludwig Vandenhove de eed afgelegd als VOORUIT gemeenschapssenator in opvolging van Katia Segers.

Tags:

Federale begroting: VOORUIT is tevreden

Op dinsdag 11 oktober 2022 is de federale begroting voorgesteld. En op tijd, in tegenstelling tot de Septemberverklaring van de Vlaamse regering.
Uiteraard is deze begroting een compromis tussen de zeven partijen van de VIVALDI-regering. Ze moet dan ook in die context gelezen worden. (1)(2)(3)

Duurdere treintickets: neen!

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft plannen om de prijs van de treintickets met 10% te verhogen. (1)

Een slecht idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hoe wil je nu als overheid het openbaar vervoer op zo een manier stimuleren en het autogebruik ontmoedigen?

‘OCAD- Klimaat’: ik ben voorstander

De federale regering wil een L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAD) -Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, een zogeheten ‘OCAD-Klimaat’, oprichten.
De instelling moet focussen op het klimaat als een veiligheidskwestie en zal op een gelijkaardige manier gaan werken als nu het huidige OCAD tegen terreur.

De beslissing komt niets te vroeg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Limburger Ignace Schops heeft in 2015 al gepleit voor zulke instelling na de klimaatconferentie in Parijs. (1)

Fractiedagen VOORUIT

Op zondag 11 en maandag 12 september 2022 vonden de jaarlijkse fractiedagen van VOORUIT plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126.

“De zondag was vooral gewijd aan de toekomstige VOORUIT-lijn tot en met de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen van 2024, toegelicht door voorzitter Conner Rousseau.
Ziet er goed uit, de partij kan op mij blijven rekenen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove in Pinakes

Ludwig Vandenhove staat in ‘Pinakes, alle overheidscontacten op 1 plaats’ naar aanleiding van zijn benoeming als gemeenschapssenator. (1)

Eerst de (aller)armsten

“De hoge inflatie en vooral de sterk gestegen energieprijzen zijn voor heel wat gezinnen een groot probleem, zeker nu de winter voor de deur staat.
De diverse overheden moeten alle mogelijke financiële en andere inspanningen doen om hieraan tegemoet te komen. Maar ook nu zijn er prioriteiten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Nationaal