Limburg

Opleidingen politiepersoneel moeten integraler!

Onder deze titel verscheen een artikel in het tijdschrift ‘Politiejournaal’ (Uitgeverij Politeia, nr. 2, februari 2010) van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

‘Wat na Kopenhagen?’

‘Wat na Kopenhagen?’ was de titel van een debat dat op woensdag 24 februari 2010 plaatsvond in de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) en waaraan burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deelnam namens sp.a.

Bellen met gsm kan goedkoper!

Op 4 maart 2010 lanceerde sp.a een sms-actie met als doel de telefoonrekeningen te verlagen.
Met een sms-petitie en bijbehorende campagne promootten ook de Limburgse parlementairen ‘s morgens het voorstel in de stations van Genk, Lommel, Sint-Truiden, Schulen en Tongeren.

Defensie rekent zich rijk

Onder deze titel is er een bijdrage verschenen in ‘Knack’ van woensdag 24 februari 2010, waarin ook burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als voorzitter van van de commissie voor Landsverdediging van de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitgebreid aan het woord komt.

Stormweer: beslissen!

“Stormweer zoals op zondag 28 februari 2010 is voor veiligheidsdiensten en voor een burgemeester als hoofd van de veiligheid zeker niet het gemakkelijkste moment.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het zijn momenten waarop vele instanties en personen naar je kijken, maar waar je uiteindelijk alleen en zelf bepaalde beslissingen moet nemen.”

Sint-Truiden als voorbeeld van (een) veilig(e)ste stationsomgeving!

Op dinsdag 9 februari 2010 vond in Brussel ‘Security Day 2010’/> plaats rond ‘De geïntegreerde aanpak van veiligheid op het openbaar vervoer’ in een organisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Holding.

Politie kan elke schijn van partijdigheid missen!

Bijna twee weken geleden lekte uit dat in het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel mogelijk fouten zijn gemaakt.
De federale politie duidde onmiddellijk iemand intern aan om te bekijken waarom een ernstig spoor dat naar Ronald Janssen had kunnen lijden onbenut is gebleven.
De politie kan elke schijn van partijdigheid missen!

De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!

"De maatschappij wordt elke dag meer onverdraagzaam!", zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> naar aanleiding van een recent gebeuren op het containerpark van Sint-Truiden.

Meer aandacht voor de aanbevelingen van het Comité P!

“De jaarverslagen ven het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten, het zogeheten Comité P, moeten meer aandacht krijgen vanwege de betrokken ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.”, concludeert burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in zijn functie als lid van de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten.

Ludwig Vandenhove wil Manifesta ook in Haspengouw!

Manifesta, een Europese biënnale voor hedendaagse kunst, zal in 2012 naar Limburg komen.
Het is de eerste keer dat een Belgische regio gast is voor dit evenement.

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove wil Manifesta graag in Haspengouw en Sint-Truiden.

Pagina's

Abonneren op RSS - Limburg