Burgemeesters en overlast!

Dat is de titel van een bijdrage in Handboek Politiediensten, aflevering 90, 5 juni 2009 van de hand van burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Ludwig Vandenhove: “Ik evalueer in deze bijdrage de instrumenten qua bestuurlijke handhaving in België in het algemeen en de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in het bijzonder.
Als grote voorstander van meer bestuurlijke handhaving, vooral tegen de toenemende overlastfenomenen, pleit ik voor een uitbreiding van het wettelijk arsenaal na een grondige evaluatie en na een open overleg tussen parket, politie en politiek. Ik kijk hiervoor naar een aantal praktijkvoorbeelden in Vlaanderen, maar ook naar Nederland, waar bestuurlijke handhaving veel meer in de praktijk en wettelijk ingeburgerd is.
Op basis van een beperkte case study over de feiten, die zich voordoen in de lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, probeer ik aan te tonen dat vier op tien van alle geregistreerde meldingen, die storend zijn voor de bevolking niet louter, strafrechterlijk kunnen/moeten opgelost worden.”

 

Meer informatie in verband met de publicatie ‘Handboek Politiediensten’ vindt u op de website www.kluwer.be.