Carnaval: ook weer nieuw in Sint-Truiden?

“Carnaval is een eeuwenoud volksfeest. Maar zelfs carnaval wordt nu geclaimd door de nieuwe meerderheid van  CD&V - Open VLD in Sint-Truiden’., zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Ook carnaval hebben de vorige meerderheden met de sp.a niet goed gedaan.”

Sint-Truiden wordt opnieuw de carnavalsstad van Haspengouw lees en hoor ik overal in de media.
Waar heb ik dat nog gehoord?
Waren wij dat al niet lang?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

“Is boegbeeld van het carnaval Rudi Festraerts, die dat ook al zei toen de meerderheden met de sp.a in (gedurende 18 jaar), er waren, dit vergeten (hij zat als Open VLD –politicus zelf 12 jaar lang mee in die meerderheid!).
Zijn ze vergeten dat wij als college van burgemeester en schepenen elk jaar ‘een stunt uithaalden’ en sedert 1996 steeds de stoet opende (eerste maal in België!) met originele streekproducten, waarvan er een aantal exclusief en eenmalig gemaakt zijn?
Zijn ze vergeten dat wij met Johnny Vangrieken wij de eerste schepen van Carnaval hadden, iets waar inmiddels heel wat gemeenten en steden ons in gevolgd zijn?
Etc.

Wat nog erger is, is dat Rudi Festraerts in zijn beschrijving van de geschiedenis van het Sint -Truidens carnaval in ‘de gazet van de carnavalist’ van de Federatie Europese Narren (FEN)  -Vlaanderen (editie februari – maart 2014) deze periode met heel wat nieuwigheden en waarin wij als sp.a (mee) de carnaval hebben gered met de talrijke financiële en/of persoonlijke problemen,  (bijna) vergeet.
Is het ‘een fout’, is ‘het bewust uit de geschiedenis’  weggelaten of is het een vergetelheid?
Ik hoop dit laatste, want in beide andere gevallen is dit heel erg.
Geschiedenis moet objectief en volledig  geschreven worden.
Er zijn voldoende voorbeelden waartoe dit kan leiden (bij verenigingen, maar ook bij belangrijke feiten in de geschiedenis!) als dit niet gebeurt.

Het is een evolutie, die al enkele jaren in Sint -Truiden bezig is: CD&V en Open VLD politiseren alles, ook het carnaval.

Carnaval moet een volksfeest blijven dat op straat en in de cafés gevierd wordt. Wat niet kan, is bijvoorbeeld dat Sint- Truidense carnavalsgroepen niet meer  mogen deelnemen aan de prinsenzitting omwille van hun dialect, dat carnavalisten en genodigden, ook van de deelnemende groepen 50 EUR moeten betalen om de stoet op Verloren Maandag te kunnen bekijken vanuit ‘het Christalhuis’ op de Groenmarkt, etc.

Carnaval voor de ‘happy few’, de Very Important Persons (VIP)’, niet voor de massa, niet voor het volk, geen sociaal gegeven meer.
Is de volgende stap dat er zal moeten betaald worden om naar de optocht te kijken?

Het is een verderzetting van het beleid van deze CD&V –Open VLD-meerderheid in Sint-Truiden: ‘Fieëst in de Stad’ voor diegenen, die er geld voor hebben, de anderen mogen of kunnen financieel niet meevieren.

Ja, hiervoor zijn er blijkbaar geen problemen met de stadsfinanciën, voor zovele andere dingen, die vooral de gemiddelde burger en de steeds grotere groep kansarmen treft, wel.
Om dan nog niet te spreken van het personeel.

En waar gaat de opbrengst naartoe van al deze activiteiten in ‘het Christalhuis’?

Maar Carnaval blijft Carnaval.
Ik wens iedereen, die in Limburg en in Sint-Truiden ‘uit de bol gaat’, een schitterend weekend.

U zal mij zelf ook terugvinden op een aantal plaatsen en cafés in Sint -Truiden, maar niet meer zo lang en enthousiast, zoals gedurende zovele jaren.
De leeftijd ja, maar vooral mijn goede vriend André Leenen, die ik mis sinds zijn overlijden in 2008 en waarmee ik meer dan 25 jaar elke verloren maandag doorbracht in Sint –Truiden, trekkende (!) van café tot café.

Ja, carnaval is zoals het leven!”.