Cartoon: ‘Huidige winterperiode: begrip en ons aanpassen!’

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Huidige winterperiode: begrip en ons aanpassen!

Dat is het uitgangspunt van een brief, die op initiatief van schepen
Filip Moers/> en burgemeester Ludwig Vandenhove, door het stadsbestuur van Sint-Truiden van huis tot huis is bedeeld in het kader van het actuele en zeer vroeg winteroffensief.

“3 opeenvolgende zware winters kunnen geen toeval zijn.

Dit betekent dat de burgers (hier voor een stuk leren mee leven, zoals in de Skandinavische landen) en de overheid zich zullen moeten aanpassen (bijvoorbeeld nog meer zout aankopen en/of zoeken naar werkbare alternatieven; bijkomende machines inschakelen, al dan niet via de privésector; landbouwers vragen om tegen betaling hun voertuigen in te zetten; etc.).
Dit laatste gaat uiteraard (belastings)geld kosten.

Uit de geschiedenis zouden we moeten weten dat de natuur uiteindelijk altijd wint.”, aldus
Filip Moers/> en Ludwig Vandenhove.

“Natuurlijk begrijp ik de talrijke reacties, al dan niet negatief, vanuit de bevolking, maar ik vraag het nodige begrip.
Wie de media een beetje volgt, weet dat wij hetzelfde probleem hebben als heel Vlaanderen, België en een aantal Europese buurlanden.’, zegt Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u de integrale versie van de brief.

Geachte mevrouw
Geache heer
Beste inwoner 

Naar aanleiding van de al vroege winterperiode met aanhoudende problemen van sneeuw en ijzel, die daarmee gepaard gaan, wil het stadsbestuur een aantal aandachtspunten nog eens op een rijtje zetten.

Strooiplan

De strooiwagens van de administratie Wegen en Verkeer (bevoegd voor de gewestwegen) en die van het stadsbestuur (bevoegd voor de gemeentewegen) rukken uit wanneer er sneeuw en ijzel voorspeld wordt en/of wanneer de wegen er glad bijliggen.
De strooimachines vertrekken zo snel mogelijk. Ook voor de fietspaden is er een speciale kleine strooier, die ervoor zorgt dat de fietspaden sneeuwvrij kunnen gemaakt worden.

In bepaalde omstandigheden heeft strooien maar effect als het onmiddellijk gebeurt of als er onmiddellijk voldoende verkeer over de bestrooide weg rijdt. Het zout moet zich immers met de sneeuw vermengen.
Er wordt eerst gestrooid:
- op de wegen met doorgaand verkeer;
- op de gevaarlijke punten met veel verkeer;
- in de nabijheid van scholen, (grote) instellingen of winkels;
- op gevaarlijke hellingen.
De straten in woonwijken worden enkel gestrooid bij blijvende sneeuwval of vorst met sneeuw.
Het volledige strooiplan van het stadsbestuur met vier prioritaire strooiroutes kan je terugvinden in de informatiebladen van november en december 2010 en vind je ook terug op de website www.sint-truiden.be. U kan het eveneens opvragen bij de informatiedienst, tel. 011-70 15 50, e-mail: info@sint-truiden.be.

Schaarste strooizout
Door de schaarste van het strooizout vraagt de provincie Limburg alle gemeenten en steden zorgzaam om te springen met de voorraad en voornamelijk de prioritaire wegen te strooien.
Te veel zout is bovendien schadelijk voor het wegdek en nadelig voor de fauna en flora in de omgeving (dus zeer milieuonvriendelijk).
Op dit ogenblik doet zich in heel wat gemeenten en steden, ook in Sint-Truiden, een zoutschaarste voor.

Gevaarlijke wegen melden
Uiteraard is de veiligheid van inwoners en bezoekers van onze stad erg belangrijk voor het stadsbestuur. U kan dan ook altijd gladde plaatsen of wegen melden aan het stadswerkhuis (tel. 011-70 16 70, tijdens de diensturen) of aan de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (tel. 011-70 19 11, buiten de diensturen).

Stoepen
Het stadsbestuur vraagt ook een inspanning van u als inwoner.
Veeg de stoep voor uw woning schoon zodat er voldoende en veilige doorgang is voor voetgangers!
Mensen, die het moeilijk hebben om deze klus zelf te klaren en niet kunnen terugvallen op familie, buren en kennissen, kunnen terecht bij De Ploeg en het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA).
De werknemers van De Ploeg komen tegen een kleine vergoeding je stoep sneeuwvrij maken.
Wilt u een beroep doen op deze service, neem dan tijdens weekdagen contact op via het nummer 011-58 03 01 of op zaterdagvoormiddag met het stadswerkhuis via het nummer 011-70 16 70.
Voor hulp door het PWA, eveneens tegen een kleine vergoeding, kan u tijdens weekdagen contact opnemen op 011-71 12 72 of langsgaan op het kantoor, Diesterstraat 27, 3800 Sint-Truiden.

Aan de buurtcomités werd eveneens gevraagd om in hun buurt een oogje in het zeil te houden en eventueel de nodige hulp te bieden waar nodig.
In sommige gevallen kunnen ze hier zelfs een buurtactiveringspremie voor krijgen.
Voor meer informatie kan u terecht bij de preventiedienst, Sluisberg 1, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 19 90, e-mail: info.preventie@sint-truiden.be.

Het stadsbestuur hoopt er samen met u voor te zorgen dat deze winterperiode zonder al te veel ongemakken - en vooral veilig - verloopt.
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Maar we moeten realistisch zijn en geen loze beloftes maken: als dit soort winters van de laatste jaren blijft aanhouden, zullen we hier met zijn allen rekening mee moeten houden en ons gedrag moeten aanpassen.
Uit de geschiedenis zouden we moeten leren dat de natuur uiteindelijk altijd wint!

Bij dit alles moet er rekening gehouden worden met het gegeven dat Sint-Truiden de grootste stad van Limburg is qua oppervlakte, hetgeen het aanpakken van zulke wintersituaties er zeker niet gemakkelijker op maakt.

Alvast prettige feestdagen en de beste wensen voor 2011 voor u en uw familie!

Wie de brief niet ontvangen heeft en/of bijkomende suggesties en/of opmerkingen heeft, kan een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

Tags: