Cartoon: ‘Volgend jaar is het al voorbij!’

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Volgend jaar is het al voorbij!

De gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 naderen nu met rasse schreden.
Nog meer: volgend jaar rond deze tijd zijn ze al enkele dagen (vorig weekend!) achter de rug.

De media begint er dan ook al meer en meer aandacht voor te hebben. Zo is ‘Het Nieuwsblad’ gestart met een reeks over de verschillende Vlaamse en Limburgse gemeenten en steden.
Afgelopen dinsdag 18 oktober 2011 was Sint-Truiden aan de beurt.
Zie de website www.nieuwsblad.be/2012 voor alle dossiers.
Hieronder kan u het korte interview met burgemeester
Ludwig Vandenhove/> integraal lezen, alsook de ietwat langere versie, die hij zelf neergeschreven heeft.

'Hopen op gezond verstand' (Het Nieuwsblad en www.nieuwsblad.be, 18 oktober 2011)

Ludwig Vandenhove/> (SP.A) weet nog niet of hij opnieuw de lijst zal trekken na 18jaar burgemeesterschap.

De politieke situatie in Sint-Truiden is het best te omschrijven als 'ziek'. SP.A heeft met de burgemeester en 3 schepenen de meerderheid. Open VLD en CD&V leveren drie schepenen en de OCMW-voorzitter. In de gemeenteraad wordt SP.A meestal buitenspel gezet door CD&V en Open VLD, die daar een nipte meerderheid hebben.
Vandenhove beslist pas in januari of hij de lijst zal trekken. 'Als de kiezer beslist dat Open VLD en CD&V samen SP.A naar de oppositie kunnen sturen, is er nu al een akkoord om samen te besturen met Veerle Heeren als burgemeester', wordt vaak in de partijkringen gehoord.
'Ik hoop dat de verkiezingskoorts niet te snel begint, zodat er nog betaalbare projecten kunnen gerealiseerd worden', zegt Vandenhove. 'Ik reken op het gezond verstand van iedereen om dit laatste jaar de stad toch nog ernstig proberen te besturen.'

1. Gaat u door of niet? Graag wat uitgebreide reactie op onderstaande.
Op dit ogenblik heb ik nog niet beslist of ik al dan niet opnieuw kandidaat-burgemeester zal zijn.
Ik heb met de provinciale sp.a-leiding afgesproken dat ik eind dit jaar zal beslissen.
De sp.a-nieuwjaarsreceptie lijkt mij het ideale moment om mijn beslissing publiek kenbaar te maken.

Indien ik zelf geen lijsttrekker en geen kandidaat-burgemeester meer ben, zal via de geëigende partijkanalen uitgemaakt worden wie mij opvolgt.
In dat geval kan zij/hij op mijn volledige steun rekenen en zal ik campagne voeren net alsof het voor mijzelf is.

Als burgemeester hoop ik dat de verkiezingskoorts niet te snel begint in Sint-Truiden, zodat er nog een aantal projecten kunnen gerealiseerd worden: betaalbare projecten op mensenmaat in de diverse beleidsdomeinen.

Met de actuele politieke situatie in Sint-Truiden is het de afgelopen jaren al vaak genoeg turbulent geweest. Ik reken op het gezond verstand van alle politieke partijen en politici in Sint-Truiden om dit laatste jaar de stad toch nog ernstig proberen te besturen.

2. Hoe kijkt u terug op de legislatuur en wat zijn de belangrijkste realisaties (met wat uitleg)
Gezien de politieke situatie tijdens deze legislatuur, kijk ik er met zeer gemengde gevoelens op terug. Politiek moet ook nog een beetje plezant blijven en dat was/is de laatste jaren meestal zeker niet het geval.

Wat een contrast met de eerste twee legislaturen dat ik burgemeester was!


Ik heb altijd op een opbouwende en positieve manier aan politiek gedaan, maar deze legislatuur overheerst vaak het negatieve.


De geschiedenis zal mij al dan niet (on)gelijk geven, maar ik ben er zeker van dat deze legislatuur zal onthouden blijven als een periode waarin Sint-Truiden voor een stuk is blijven stilstaan, dit in tegenstelling tot mijn eerste en tweede legislatuur als burgemeester.
Zeker tussen 1995 en 2000 is Sint-Truiden opnieuw op de kaart gezet.


Ondankbaar in de huidige situatie is dat je als ‘burgervader’ verantwoordelijk blijft voor de grote en vooral de kleine dingen, de goede en de slechte dossiers.
Ik hoop alleen maar dat de bevolking dat weet te appreciëren.


Ondanks de moeilijke politieke omstandigheden heeft de sp.a de tijdens de vorige legislatuur opgestarte projecten en uitgetekende beleidslijnen verdergezet.

3. Wat is het heetste hangijzer volgens u naar de volgende verkiezingen/legislatuur?
De gemeentefinanciën.
De burger verwacht maar steeds meer van de overheid en dus ook van gemeenten/steden, maar is niet altijd bereid om ervoor te betalen.
Dit is een uitdaging voor alle gemeenten/steden: beter doen met minder middelen, prioriteiten leggen, realistische projecten op mensenmaat.

Zie onder andere de tekst ‘Ik ben een soldaat, maar ook een soldaat wordt moe!’ van 3 mei 2011 op deze website.

Tags: