Cartoon: 1 Mei: niet vergeten vanwaar het komt!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


1 Mei: niet vergeten vanwaar het komt!

“1 Mei blijft voor mij als ‘oude’ Socialist een bijzondere dag: ‘onze feestdag’.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.
“Sinds ik burgemeester ben in Sint-Truiden vanaf 1 januari 1995 komt er ‘s namiddags nog de meiboomplanting op de Groenmarkt of de Grote Markt bij.
Dit betekent al 18 jaar ‘niet meer blijven hangen’ na de traditionele 1 mei-optocht.” 

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden: de dag(en) ervoor één of meerdere activiteiten in Limburgse sp.a-afdelingen en op de dag zelf de traditionele 1 mei-optocht ergens in Limburg georganiseerd door de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA).
Dit jaar is dit Lommel.
Vroeger was het traditie dat in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen de provinciale 1 mei-viering doorging in Hasselt.
In 1994, 2000 en 2006 was Sint-Truiden gaststad.

In het 1 mei-weekend hoor ik ‘de Internationale’ soms vaker dan anders in een gans jaar. En ik ben het eens met collega-burgemeester Daniël Termont van Gent in een interview in ‘
De Morgen/>’ op zaterdag 28 en zondag 29 april 2012 en ik citeer: “Ik krijg nog altijd kippenvel van de Internationale”.

1 mei is voor een steeds groter gedeelte van de bevolking gewoon een betaalde feestdag, die dit jaar ideaal valt (op een dinsdag met de maandag als brugdag, dus een extra verlengd weekend).
Zouden ze nog weten hoe 1 mei ontstaan is?

De oorsprong van 1 mei, ‘Moving day’, ligt in de Verenigde Staten (VS) *.
Op 1 mei 1886 staakten 340 000 werknemers voor de werkdag van 8 uur.
Tijdens het vakbondscongres van december 1888 werd besloten om 1 mei 1890 als strijddag voor de 8-urendag in te stellen.

Naar aanleiding van de 100ste verjaardag van de Franse revolutie in 1889 werd de wereldtentoonstelling dat jaar in Parijs georganiseerd. Dat was eveneens aanleiding om de 2de Internationale op te zetten, waar besloten werd om, in navolging van de Amerikaanse ‘broeders’, op 1 mei 1890 overal acties te ondernemen voor het bekomen van de 8-urendag.
Het was een heel éénvoudige boodschap: 8 uur werken, 8 uur vrije tijd en 8 uur rust.
Overal in de geïndustrialiseerde wereld kwamen de arbeiders als één georganiseerde kracht naar buiten terwijl de burgerij machteloos moest toekijken.

Uiteindelijk werd in heel wat landen van 1 mei een betaalde feestdag gemaakt, zodat er niet meer kon gestaakt worden.
In België is dit gebeurd bij wet van 21 mei 1947.

1 mei bleef een strijddag, waarop andere thema’s naar voor gebracht werden, zoals het algemeen stemrecht en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Vandaag is het nog altijd een strijddag, waarop actuele politieke sociaal-economische op de agenda staan. 

Zoals zoveel is 1 mei als vrije dag te danken aan de strijd van de arbeiders.
“Ik hoop alleen maar dat de mensen dat niet te rap vergeten.”, zegt één van Vlaanderens oudste socialistische militanten Bonny Van Beirendonk in ‘Het Laatste Nieuws van zaterdag 28 en zondag 29 april 2012.

Afhankelijk van waar in Limburg de Socialistische 1 mei-viering doorgaat, moet ik mij dan haasten om tijdig in Sint-Truiden aanwezig te zijn op de 1 mei-boomplanting, die jaarlijks georganiseerd wordt door de volkskunstgroepen ‘Pierlala’ en ‘De Vrindschap’.
Zij nodigen telkens andere, al dan niet internationale, volkskunstgroepen uit.

De traditie van de meiboomplanting dateert van voor onze tijdrekening en ontstond uit de overtuiging dat de vruchtbaarheid van de jonge natuur op de mens kon worden overgedragen. Omdat de meimaand door de eeuwen heen als symbool van de vernieuwing werd gezien, was dit de maand bij uitstek om hulde te brengen aan de natuur.
Bij de meiboomplanting horen zeker een met kleurige linten versierde boom, een bloemenkrans of -kroontje en een meikoningin en -koning.

Sinds 1995 gaat de meiboomplanting door op de Groenmarkt of de Grote Markt.
Toenmalig collega-schepen Mil Londoz en ikzelf hebben deze activiteit opnieuw ‘zichtbaar gemaakt’ voor het grote publiek door ze naar het centrum van de stad te brengen.
De vroegere bestuursmeerderheid voor 1995 was niet zo gesteld op deze activiteit, omdat ze volgens hen te zeer gelieerd was met de toenmalige Volksunie (VU) en de Vlaams-nationalisten.
U merkt hoe snel zaken evolueren en vergeten worden in de politiek.”, concludeert
Ludwig Vandenhove/>.

Zie de tekst ‘Cartoon: meiboomplanting op 1 mei!’ van 28 april 2007 op deze website.


* Geschiedenis van 1 Mei - Van de internationale stakingen voor de 8-urendag tot vandaag’, François Bliki - http://www.socialisme.be/marxisme/ges1mei.html

Tags: