Cartoon: Chaos!?

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Chaos!?

“Het 10 puntenprogramma van CD&V en Open Vld rond de handel en de middenstand in Sint-Truiden gaat eerder leiden tot chaos dan tot oplossingen.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Pas 2 jaar geleden - op maandag 10 oktober 2011- is er een heel nieuw parkeersysteem ingevoerd, waarbij ook de P–route werd aangepast.
Deze aanpak is er gekomen na een breed overleg met alle bevolkingsgroepen, ook de middenstand, en is unaniem door CD&V, Open Vld en sp.a goedgekeurd.
Het was precies een voorstel van ex-schepen Roland Duchatelêt (Open Vld).
Waarom wordt dit nu weer gewijzigd?
Zou het te maken hebben met de handelszaken en de winkels, die op Stayen komen en die dreigen het centrum te doen leeglopen?
Hopen CD&V en Open Vld zo de ontevreden middenstanders van dienst te zijn?

En dan de (carnaval)kermis?
Waarom wordt die ineens ingekort tot 1 weekend (4 dagen) en moet die verhuizen naar het Minderbroederplein en het Capucienessenplein? Het gaat trouwens om een onwettelijke beslissing van het stadsbestuur, omdat het wettelijk kader op de ambulante kermisactiviteiten voorziet dat de vooropzeg minimum 1 jaar moet bedragen.
Waarom wordt die jarenlange traditie verbroken?
Gaat het om veranderen om te veranderen?

Voor het verplaatsen van de rommelmarkt hebben wij als sp.a gewaarschuwd.
Dit is precies één van de redenen waarom wij voor de bouw van een nieuwe sporthal gepleit hebben op een andere locatie dan op de Veemarkt.
Een rommelmarkt verplaatsen van tijdstip en/of van locatie betekent concurrentie met andere gemeenten en/of plaatsen. Bovendien trekt de rommelmarkt een specifiek publiek aan, die ook op andere momenten terug naar Sint-Truiden komen.
Waarom geld investeren in dure evenementen om volk aan te trekken, terwijl de rommelmarkt daar sowieso voor zorgt en geld oplevert voor de stad Sint-Truiden?
Hetzelfde geldt voor de (carnaval)kermis.

Dit 10 puntenprogramma van CD&V en Open Vld is voor mij het zoveelste bewijs van deze meerderheid van korte termijnbeslissingen, die enkel de bedoeling  hebben zoveel mogelijk bevolkingsgroepen tevreden te stellen (‘dienstbetoon in plaats van beleid’).
Zij hebben blijkbaar nog niet begrepen dat aan politiek doen nu eenmaal keuzes maken, inhoudt.
Het meest treffende voorbeeld daarvan is de zaterdagmarkt en de (augustus)kermis veel lof toezwaaien, maar inmiddels aan de horeca van de Grote Markt toezeggen dat ze grotere terrassen krijgen en dat die niet moeten opgeruimd worden voor die zaterdagmarkt en (augustus)kermis.
Het is het één of het ander, beide gaat niet.
Dit kan enkel opgelost worden door overleg met alle betrokken middenstandsgroepen.  

Als sp.a zullen wij er alles aan doen om het parkeer-en verkeerssysteem,  de carnaval- en de augustuskermis en de rommel- en de zaterdagmarkt in de huidige vorm te behouden.

Waarom iets wijzigen dat goed functioneert?
Is dit niet veranderen om te veranderen? Of gaat ‘de afrekening’ met de 18 jaar dat sp.a de stad meebestuurd heeft, gewoon door?”

Hieronder vindt u de perstekst van sp.a Sint-Truiden.

Het 10 punten programma van CD&V en Open VLD

“Voor alle duidelijkheid, de verplaatsing of wijziging van het tijdstip dat de wekelijkse rommelmarkt voortaan  moet plaats vinden, heeft totaal niets met dit 10 punten plan te maken. Dit was de voorwaarde die stedenbouw in Hasselt heeft opgelegd om de toelating te krijgen om de sporthal te mogen bouwen op de Veemarkt. Dat heb ik wit op zwart en ook de pers heeft dit” begint sp.a fractieleider bij het overlopen van het 10 punten programma van Cd&V en Open VLD.

Koning auto

In tegenstelling tot elke andere stad die zichzelf en haar bezoekers een beetje respecteert, kiest deze meerderheid opnieuw voor chaos en een onveilige situatie in onze winkelstraten en Grote Markt. De P-route wordt afgeschaft en alle voertuigen worden weer over de Grote Markt gejaagd.  Dit is opnieuw kiezen voor de chaos. Het tijdperk Cleeren kom zo weer dichtbij met dubbel parkeren,  Lijnbussen die ‘klokvast’ in de file staan en fietsers die meer naast de fiets moeten stappen dan trappen. Met alle respect voor de mening  van de handelaars maar zou het niet beter zijn om over deze aangelegenheid de mening te vragen van de bezoekers. Zij moeten immers naar het centrum komen en geld spenderen en dat gebeurt best in de meest aangename omstandigheden en niet met het risico om om de haverklap omver gereden te worden. Wij begrijpen deze plotse ommekeer niet. Dit stond niet in de verkiezingsprogramma’s van geen van beide partijen. Heeft de ontwikkeling op Stayen misschien voor een paniekreactie gezorgd? Of was dit de belofte aan Unizo om gunstig advies te verlenen bij het afleveren van  de socio –economische vergunning?

De handelszaken laten bevoorraden binnen een bepaald tijdschema gaat voor ons niet ver genoeg. Om de haverklap worden paaltjes en ander meubilair stuk gereden door zware vrachtwagens. Ook de stoepen en straten moeten om de haverklap opgelapt worden. Het wordt hoog tijd dat deze zware voertuigen niet meer het centrum binnen mogen. Dit voorstel is in het vorig schepencollege  ettelijke keren voorgesteld aan schepen Vossius. Waarom kan in Sint-Truiden niet wat in Hasselt kan?  Unizo, de handelaars en de stad hebben een overeenkomst gemaakt met Citydepot. Kleine vrachtwagens, zelfs elektrisch aangedreven en fietsen bevoorraden daar de winkels. Het stadsbestuur zou perfect in Brustem een  opslagruimte ter beschikking kunnen stellen om vanaf daar de winkels in het centrum telaten bevoorraden met kleine voertuigen.

Trud’Or krijgt nog meer macht via TruFest

Ook deze voorspelling van de sp.a is nu bewaarheid  geworden. Nadat het Koninklijk Stedelijk Feestcomité al bij het stort is gezet, is het nu de beurt aan de Raad van Elf.

TruFest, een éénpersoonsorganisatie onder schepen Vossius met daarnaast Trud’Or zullen alles in handen nemen wat met evenementen, groot of klein, te maken heeft. Zij zullen waken over de ‘kwaliteit’ of een evenement nog op de Grote Markt kan komen. Het lijkt ons logisch om de Grote Markt vanaf 2014 het Trud’Or plein te noemen.

Alle verenigingen en ook het Feestcomité en de Raad van Elf incluis de centen, worden vanaf nu beheerd en gestuurd door TruFest. De Carnavalkermis is al het eerste slachtoffer. Nog alleen kermis op het Minderbroedersplein en het Capucinessenplein en beperkt tot 4 dagen. Er zal nog amper ruimte zijn voor grote attracties, bovendien gaan die voor die beperkte periode andere locaties de voorkeur geven.  Het is voor ons onbegrijpelijk dat juist een schepen van economie in deze moeilijke economische tijden broodroof pleegt bij zelfstandige ondernemers wat  foorkramers toch ook zijn en dit enkel en alleen om de Grote Markt tijdens Carnaval vrij te krijgen zodat Trud’Or daar alweer zijn ding kan doen.  

De zaterdagmarkt en de horeca: de kool en de geit sparen gaat niet!

Wij hebben er geen enkel probleem mee dat er extra meubilair wordt geplaatst op de Grote Markt. Dit moet echter met het nodige overleg gebeuren met de markt- en foorkramers zodat dit de zaterdagmarkt en het kermisgebeuren niet in het gedrang brengt.

Men kan niet de kool en de geit sparen. Enerzijds staat in dit 10 puntenprogramma dat ze de zaterdagmarkt nog feller gaan ondersteunen waar wij als sp.a absoluut achter staan  - de zaterdagmarkt is nog steeds één van de beste markten van Limburg-  en anderzijds belooft men al van voor de  gemeenteraadsverkiezingen  dat de horeca rond de markt de grote terrassen zal mogen laten staan tijdens de zaterdagmarkt. Eén van beiden beloftes zal niet kunnen hard gemaakt worden. Als men kiest om de grote terrassen te laten staan dan zullen heel wat marktkramers hun mooie standplaats verliezen.

Ons standpunt in deze is heel duidelijk: de horeca rond de Grote Markt doet op zaterdag voormiddag gouden zaken dankzij de zaterdagmarkt en niet omgekeerd. Diezelfde horeca heeft in de voorbije jaren al heel wat faciliteiten gekregen qua plaatsen van  terrassen . Het zou toch onlogisch zijn om dan  nu te sleutelen aan de zaterdagmarkt die juist voor dit succes zorgt.

 Nog meer camera’s in het centrum

Bij dit punt verwijzen we graag naar een studie van het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid van de Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen door onderzoekster Evelien De Pauw.

De resultaten van de deze studie bevestigen ons eerder ingenomen standpunt over vaste camera’s.

“Camerabewaking op straat heeft blijkbaar nauwelijks invloed om het aantal misdrijven  te doen dalen. Er is veeleer sprake van een verplaatsingseffect”

Berichtgeving hierover stond in De Standaard van 25 juni 2013 op p. 14.

 

Zie ook Wat moet nog allemaal wijken? van 22-05-2013, Cartoon: ‘Het was nog zo slecht niet’ van 08-09-2013 en Grote Markt Sint-Truiden is niet meer van iedereen! van 17-09-2013 op deze website.