Cartoon: Jongeren vertrouwd maken met de landbouw!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij
Ludwig Vandenhove/> zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Jongeren vertrouwd maken met de landbouw!

Haspengouw is nog steeds de fruitstreek bij uitstek in België en Vlaanderen en neemt zelfs een belangrijke plaats in Europa en de wereld in, maar dit geldt minder en minder voor de landbouw en de veeteelt.

Het is daarom belangrijk dat we de jongeren blijven herinneren aan de periode dat landbouw en veeteelt wel economisch nog belangrijk waren in onze streek.

Burgemeester
Ludwig Vandenhove/> zei dit naar aanleiding van de officiële opening van de 5e editie van de Oogstfeesten tijden het weekend van 15 augustus 2010 in/> Metsteren (zie ook www.halfoogstfeesten.be).
 

Hij noemde deze Oogstfeesten, samen met de Haspengouwse landbouwhappening, die steeds begin juli in Gelinden plaatsvindt, mogelijke initiatieven om de bevolking in het algemeen en de jongeren in het bijzonder kennis te laten maken met de landbouw- en veeteeltsector, waar nog niet zo lang geleden een groot gedeelte van de bevolking in onze regio en onze stad hun brood mee verdienden.

“Maar het mag daartoe niet beperkt blijven.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“We moeten samen met geëigende organisaties zoals de Boerenbond (BB), de Katholieke Vereniging voor Landelijke Vrouwen (KVLV), de Landelijke Gilde, etc. en de diverse overheidsniveaus (Vlaanderen, provincie Limburg en stad Sint-Truiden) naar mogelijkheden zoeken om in en buiten het onderwijs de kinderen en jongeren hiermee vertrouwd te maken.

Hiertoe zijn er in het verleden al een aantal initiatieven genomen, maar wat mij betreft, mogen deze opgedreven worden. Zo is er voor het eerst dit jaar naar aanleiding van de jaarlijkse organisatie van de Haspengouwse jaarmarktprijs van het Wit Blauw Ras, die ook gekoppeld was aan een prijskamp van het Belgisch Trekpaard, naar jeugdverenigingen toe gewerkt om ze zoveel mogelijk voor deze activiteit te interesseren.

Positief aan deze Oogstfeesten in Metsteren is dat ze jaarlijks uitbreiden met nieuwe activiteiten, zodanig dat ook een ander, bijkomend publiek wordt aangetrokken. De bezoekers, die dit jaar bijvoorbeeld ongetwijfeld in het bijzonder gekomen zijn voor de tentoonstelling van een aantal kunstenaars in de Tiendeschuur van de kasteelboerderij van Nonnenmielen, werden op die manier ook geconfronteerd met het landbouwgegeven. Het feit dat elke deelnemende kunstenaar tevens een  werk heeft afgestaan dat verkocht werd en waarvan de opbrengst naar de Sint-Vincentiusvereniging gaat, betekent nog een extra stimulans.

Ik ben blij dat dit idee van mij nu eveneens meer en meer bij verschillende exposities ingang gevonden heeft. Immers, het is naar aanleiding van de tentoonstelling van de heer Albert Geerts in volkshuis Curieus (van 3 tot en met 11 april 2010) dat dit voor de eerste keer is gebeurd. Ook de heer Pierre Knaepen zal tijdens zijn tentoonstelling in galerij Canopus (van 3 september tot 3 oktober 2010) een werk afstaan dat aan de meest biedende zal verkocht worden ten voordele van de Sint-Vincentiusvereniging.
Of: hoe kansarmoedebeleid en kunst aan mekaar kunnen worden gekoppeld!”.

Zie ook de tekst ‘Tentoonstelling Albert Geerts in volkshuis Curieus’ op deze website.

Uiteraard moet de nadruk van dit soort organisaties liggen bij verenigingen en vrijwilligers en moeten de diverse overheden, zoals de stad Sint-Truiden (enkel) ondersteunend werken, maar in zijn officiële toespraak brak burgemeester
Ludwig Vandenhove/> toch een lans voor een samenwerking tussen enerzijds de Haspengouwse landbouwhappening in Gelinden en anderzijds deze Oogstfeesten in Metsteren.
Concurrentie betekenen ze niet voor mekaar vermits ze op een totaal ander moment plaatsvinden. In die zin zou bijvoorbeeld kunnen gedacht worden aan een gezamenlijke promotie.
De Oogstfeesten in Metsteren vonden al voor de 5e keer plaats en de Haspengouwse landbouwhappening vond dit jaar voor de 6e keer plaats.

Deze initiatieven betekenen ook steeds dat buurten (Metsteren) en/of dorpen (Gelinden) nog eens extra in de kijker geplaatst worden, hetgeen de sociale cohesie ter plaatse versterkt.

Met het definitief dichtgaan enkele weken geleden van de Sint-Truidense veemarkt is er opnieuw een stukje folklore in de landbouw en de veeteelt in onze regio en stad verdwenen.
Een reden te meer om dit soort organisaties verder uit te bouwen.

Op de steun van de stad Sint-Truiden in het algemeen en mijn persoonlijke steun als burgemeester kunnen ze alleszins blijven rekenen!

Zie ook de tekst ‘Landbouw/veeteelt en jongeren!’ op deze website.


 

Tags: