Cartoon: "Situatie Diestersteenweg: we doen wat we kunnen!"

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Situatie Diestersteenweg: we doen wat we kunnen!

 

 

 

De Diestersteenweg (tussen de kruispunten met de Guvelingenlaan en Melveren-Centrum) is al afgesloten sedert dinsdag 28 juni 2011 toen er een plotse verzakking gebeurde.
Als alles vlot verloopt, zou de weg opnieuw open moeten zijn voor alle verkeer op zaterdag 1 september 2012.

 

 

“Ik weet dat dit moeilijk uit te leggen is aan de burgers, maar het is de realiteit.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

“De Diestersteenweg is geen eigendom van de stad Sint-Truiden, maar valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Bovendien is de toestand ernstig en moet de weg afgesloten blijven, omdat er nieuwe, bijkomende verzakkingen dreigen."

 

 

Het gaat over een complex dossier, waar AWV, de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), Infrax en de stad Sint-Truiden mee betrokken zijn.

 

 

"Dit klinkt misschien vreemd, maar indien we erin slagen om dit zwaar openbaar werk uitgevoerd te krijgen tegen zaterdag 1 september 2012, is dit zelfs relatief snel.
Normaal duurt het 2 à 3 jaar om zo’n dossier rond te krijgen, omdat het niet zo evident is om al deze instanties op één lijn te krijgen en vooral om de nodige Vlaamse subsidies los te krijgen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

“Hopelijk trekken de bevoegde Vlaamse instanties uit dit dossier van de Diestersteenweg de nodige conclusies. Immers, ook voor dit soort onverwachte omstandigheden zouden zij specifieke maatregelen en financiële middelen moeten voorzien.”

 

 

Inmiddels zijn de lokale politie Sin-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken (zowel de interventie -, als de verkeersploegen) en/of gemeenschapswachten in principe dagelijks aanwezig op de omleidingswegen, onder andere in Melveren-Centrum en de Schoolstraat om bij het begin en het einde van de schooltijd van de vrije basisschool ’t Zonnetje verkeerstoezicht te houden en om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Bovendien worden er regelmatig algemene en/of snelheidscontroles gehouden.
Op maandag 26 september 2011 werden 311 voertuigen gecontroleerd, op maandag 14 november 386 voertuigen en op vrijdag 2 december 2011 141.
Op donderdag 20 oktober 2011 werd er in Melveren-Centrum een algemene verkeerscontrole gehouden.

 

 

 

Naar aanleiding van de werkzaamheden op de Diestersteenweg is er eveneens meer verkeer in Metsteren.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft op donderdag 29 december 2011 een snelheidscontrole gehouden tijdens de ochtendspits op de Metsterenweg in Sint-Truiden.
Van de 89 voertuigen die voorbijreden, waren er 20 in overtreding.
Op dinsdag 17 januari 2012 waren er opnieuw snelheidscontroles en van de 92 voertuigen, zijn er 28 geflitst.

Op woensdag 18 januari 2012 werden er 's avonds snelheidscontroles uitgevoerd en van de 146 voertuigen waren er 28 in overtreding.

Zolang de Diestersteenweg afgesloten blijft, zal de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken verkeerscontroles blijven houden op de omleidingswegen om het verkeer er zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

 

 

 

“Ondanks deze hinder en de lange duur dat de Diestersteenweg afgesloten blijft, rekenen wij op het begrip van de bevolking en de inwoners langs de omleidingswegen, omdat het stadsbestuur zelf ook weinig of geen vat heeft op de situatie.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

Zie ook de teksten ‘Wegverzakking: Diestersteenweg afgesloten tot einde 2011’ van 17 augustus 2011 en ‘Slecht nieuws voor de situatie aan de Diestersteenweg!’ van 24 augustus 2011 op deze website.

 

Tags: