Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg

Het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ is opnieuw gelanceerd.
Het gaat om een initiatief van Voka - Kamer van Koophandel Limburg en de provincie Limburg.

De overheid moet snel milieu- en andere vergunningen afleveren, moet instrumenten inzetten om ze te ‘handhaven’, maar moet tevens bedrijven, die het goed doen op dat vlak, belonen en als voorbeeld stellen voor andere ondernemingen.
Precies  binnen dat laatste gegeven, past deze campagne.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Ik vind het belangrijk dat de overheid, in dit geval de provincie Limburg, middelen uittrekt voor zo een project, tenminste indien middenstand- en werkgeversorganisaties dat maar beseffen en dat ook weten te appreciëren. Immers, het zijn vaak diezelfde middenstand- en werkgeversorganisaties, die kritiek op de overheid hebben dat die teveel geld uitgeeft, maar die wel zelf regelmatig passeren  via de kassa.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Ja, de structuur van die organisaties wordt ook in mindere of meerdere mate mee in stand gehouden door de overheid.
Enige consequentie is hier op zijn plaats.”

De provincie Limburg betoelaagt ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ voor 50.000 euro op jaarbasis.

De officiële bekendmaking  van de genomineerden en de winnaar van het Charter 2012 -2013 gebeurt op donderdag 20 juni 2013 op het Circuit van Zolder.

Hieronder vindt u het voorwoord van gedeputeerde Ludwig Vandenhove van de brochure voor de editie 2013-2014.

Beste ondernemer

Duurzaam ondernemen blijft ook in deze moeilijkere economische tijden een noodzaak, neen zelfs een must.

Het is precies met duurzaam ondernemen dat wij in Limburg (mee) het verschil kunnen maken.
Groen, natuur, cleantech, etc. zullen mee de toekomst bepalen van onze provincie.

Privé–bedrijven en overheid moeten op dat vlak de handen in elkaar slaan.
De overheid moet snel milieu- en andere vergunningen afleveren, moet instrumenten inzetten om ze te ‘handhaven’, maar moet tevens bedrijven, die het goed doen op dat vlak, belonen en als voorbeeld stellen voor andere ondernemingen.

Wenst u te investeren in hernieuwbare energie of milieuprojecten, energiebesparingen door te voeren of te werken aan een duurzamer beleid?
De veelheid aan beschikbare informatie maakt dat u als ondernemer vaak niet weet welke investeringen toepasbaar zijn of prioriteit zouden moeten krijgen.

Het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ wil elk bedrijf dat zich wil inspannen op milieu- en duurzaamheidsvlak actief ondersteunen.
Het bedrijf wordt door middel van een audit doorgelicht en in samenspraak met een expert wordt er een actieplan opgesteld.
Het bedrijf bepaalt zelf hoe ver zij willen gaan in hun engagement.
Zij worden jaarlijks geëvalueerd door onafhankelijke deskundigen, die de inspanningen beoordelen en verbeteropties aangeven.
Bij een positieve evaluatie worden de bedrijven gehonoreerd voor hun prestaties op een academische zitting en ontvangen ze het jaarcertificaat.
Dit certificaat telt mee in de subsidiebonus van de ecologiepremie van de Vlaamse overheid.

Het ‘Charter’ is een initiatief van Voka – Kamer van Koophandel Limburg en de provincie Limburg.

Het ‘Charter’ past perfect binnen de ambitie van het provinciebestuur om heel Limburg CO2-neutraal te maken tegen 2020 (‘Limburg gaat klimaatneutraal’).
Voka - Kamer van Koophandel Limburg onderschrijft deze doelstelling volledig.
Het ‘Charter’ is hierbij een belangrijke stap om deze ambitieuze doelstelling samen met de Limburgse bedrijven te bereiken.

Wie de informatiebrochure wenst te ontvangen, kan een email sturen naar tobias.verbruggen@voka.be of ludwig.vandenhove@limburg.be, of ze downloaden via http://www.voka.be/media/50030/charter_milieu_en_duurzaam_ondernemen_limburg_2013-2014.pdf.

Zie http://www.voka.be/limburg/diensten/charter-milieu-en-duurzaam-ondernemen/.

Zie onder andere ‘Soepel, maar consequent!’ van 25 februari 2013,  ‘Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg’ van 15 januari 2013 en ‘Limburg, green & clean' van 30 januari 2013 op deze website.

 

 

Tags: