Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg

Op donderdag 19 juni 2013 werden bij JBC in Houthalen-Helchteren (Centrum-Zuid 3401) de ‘Charters milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2014’ uitgereikt en werden de deelnemers voor het Chartertraject 2015 bekendgemaakt.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was aanwezig om de charters uit te delen.

“De Charters passen perfect bij de ambitieuze doelstelling ‘Limburg klimaatneutraal’ van de provincie Limburg.
Sinds de lancering in 2011 bleef het niet bij een politiek statement. Verschillende initiatieven werden op poten gezet, waaronder dit project. Ook in moeilijkere economische tijden blijft duurzaam ondernemen een noodzaak en een must.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu en natuur Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het persbericht dat op 20 juni 2013 door Voka – Kvk Limburg verspreid werd.

Minder CO2 goed voor mens, milieu en portemonnee

Limburgse bedrijven besparen 23 000 ton CO2

Binnen het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ van Voka – Kamer van Koophandel Limburg engageerden 16 Limburgse bedrijven zich om gedurende één jaar acties uit te voeren met een duidelijke impact op milieu en mens. Deze acties resulteerden samen in een besparing van bijna 23 000 ton CO2-emissies en leveren de bedrijven 1,4 miljoen euro op. Ook het komende jaar zijn er opnieuw 19 bedrijven met een duidelijk plan om een stap te zetten naar een CO2-neutraal Limburg.

Het “Charter Milieu en Duurzaam ondernemen Limburg”, i.s.m. de provincie Limburg, wil bedrijven helpen om hun milieu- en duurzaamheidsbeleid uit te werken, te verbeteren en in the picture te zetten. Bedrijven kunnen het 'Charter' verdienen wanneer zij gedurende één jaar concrete acties voeren rond minimaal vier milieu- of duurzaamheidsthema’s. De laureaten van dit jaar kunnen puike resultaten voorleggen: zij bespaarden 22 797 ton CO2. Bovendien hebben de genomen maatregelen de bedrijven meer dan 1,4 miljoen euro opgebracht.

Sinds de opstart van het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg’ hebben alle deelnemende bedrijven samen maar liefst 85 000 ton CO2 bespaard. In euro’s leverde dit 4,9 miljoen op. Het resultaat is nog indrukwekkender omdat verschillende gerealiseerde acties aangaande vermindering van waterverbruik, verbetering van noodprocedures en sensibiliseringsacties niet in CO2-winst zijn uit te drukken.

Succesverhaal
Een absoluut succesverhaal, zo beaamt ook Ludwig Vandenhove, gedeputeerde provincie Limburg: “In 2011 verbaasde Limburg door een wel erg ambitieuze doelstelling te lanceren: Limburg klimaatneutraal tegen 2020. Het bleef echter niet bij een politiek statement. Verschillende initiatieven werden op poten gezet, waaronder dit project. Immers, ook in moeilijkere economische tijden blijft duurzaam ondernemen een noodzaak en een must. Het is precies met groen, cleantech en duurzaamheid dat wij in Limburg het verschil kunnen maken. Privé-bedrijven en overheid moeten de handen in elkaar slaan. Het Charter past perfect binnen deze ambities, daarom dat we ook dit jaar opnieuw 50 000 euro in dit project hebben gestoken.”

Vaak zijn het relatief eenvoudig maatregelen die tot een grote milieuwinst kunnen leiden. Deze missen hun economisch effect niet. Het detecteren en dichten van persluchtlekken bijvoorbeeld. Een lek van 1mm² kost (bij een druk van 7 bar) op een jaar 300 euro, wanneer dit een lek van 3mm² betreft, overstijgt de kost op jaarbasis snel de 3 000 euro. Het verminderd elektriciteitsverbruik door het dichten van de lekken levert jaarlijks dan weer verschillende tonnen CO2 winst op

8 000 personenwagens en waterverbruik 40 000 gezinnen

Johann Leten, gedelegeerd bestuurder Voka - Kamer van Koophandel Limburg: “Om de resultaten van deze laureaten tastbaarder te maken, wil ik graag twee cijfers meegeven. Volgens de FOD Mobiliteit en Vervoer stoot een gemiddelde personenwagen jaarlijks ongeveer 2,8 ton CO2 uit. En volgens de Vlaamse Milieumaatschappij verbruikt een gemiddelde gezin zo’n 43,8 m³ leidingwater. Een eenvoudige rekensom leert ons dat de gerealiseerd besparingen van de Limburgse Charterbedrijven het afgelopen jaar overeenkomen met de uitstoot van meer dan 8 000 personenwagens en het waterverbruik van bijna 40 000 gezinnen. We zijn uitermate trots op deze milieu-ambassadeurs.”

Laureaten Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2013

Volgende 16 laureaten van het ‘Charter milieu en duurzaam ondernemen Limburg 2014’ kregen het Charterlabel uitgereikt:
 

Zie onder andere Limburgse bedrijven besparen 23 000 ton CO2. www.limburg-actueel.be, 20-06-2014. 16 bedrijven besparen samen 23.000 ton CO2. www.madeinlimburg.be, 20-06-2014. Limburgse bedrijven besparen 23 000 ton CO2. www.voka.be/limburg, 20-06-2014.

Zie ook Limburgse bedrijven verminderen CO2-uitstoot van 25-06-2013 op deze website.